Төрийн жинхэнэ албаны удирдах гүйцэтгэх албан тушаалд тавигдах тусгай шаардлагыг батлах тухай

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ 2019 оны 01 дүгээр сарын 11-ний өдөр                       Дугаар 02                   Улаанбаатар хот Төрийн жинхэнэ албаны удирдах, гүйцэтгэх албан...

2019 ОНЫГ “ИРГЭН ТӨВТЭЙ ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЖИЛ” БОЛГОХ ТУХАЙ

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ . 2019 оны 1 дүгээр сарын 16-ны өдөр                           ...

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ 2019 оны 1 дүгээр сарын 19-ны өдөр                           ...

Төрийн захиргааны албан тушаалын зэрэг дэв, түүний нэмэгдэл олгох журам батлах тухай

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ 2019 оны 02 сарын 01 өдөр                             ...

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ДҮРМИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ, ЁС ЗҮЙН...

Төрийн албаны зөвлөлийн 2010 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдрийн 129 дүгээр тогтоолын 1 дүгээр хавсралт   ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ДҮРМИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ, ЁС...

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ 2019 оны 1 дүгээр сарын 23-ны өдөр                           ...

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ (Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн)

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ (Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн) 2010 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдөр Улаанбаатар хот Дугаар 288 Төрийн албаны...

Дүрэм, журам

Д/д Нэр Он Үзэх 1 Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм 2019 он Үзэх 2 Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын шагналын журам 2017 он Үзэх 3 Төрийн албаны зөвлөлийн үйл ажиллагааны дүрэм 2019 он Үзэх 4 Төрийн албаны тухай...

ҮЙЛ ЯВДЛЫН ХУАНЛИ

2020 . 06
Ня Да Мя Лха Пү Ба Бя
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
       

ТАНЫ БИДЭНД ИЛГЭЭХ САНАЛ, ХҮСЭЛТ