Удирдах ажилтнуудын 10 дүгээр сарын 28-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүргийн биелэлт

313

Удирдах ажилтнуудын 10 дүгээр сарын 28-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүргийн биелэлт