Удирдах ажилтнуудын 10 дүгээр сарын 28-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүргийн биелэлт

275

Удирдах ажилтнуудын 10 дүгээр сарын 28-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүргийн биелэлт