Удирдах ажилтнуудын 09 дүгээр сарын 02-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүргийн биелэлт

303

Удирдах ажилтнуудын 09 дүгээр сарын 02ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүргийн биелэлт