Холбоо барих

Говьсүмбэр аймагийн засаг даргын тамгын газрын хаяг

Хаяг: Монгол улс, Говьсүмбэр аймаг, Сүмбэр сум
Утас: +976 70540001
Факс: +976 70540001
Имэйл: info@govisumber.mn
Говьсүмбэр аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар
© 2019 Бүх эрх хуулиар xамгаалагдсан