Удирдах ажилтнуудын 11 дүгээр сарын 11-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүргийн биелэлт

266

Удирдах ажилтнуудын 11 дүгээр сарын 11-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүргийн биелэлт