Хэлтэс, нэгж

Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс​

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын
Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн үндсэн чиг үүрэг

Аймгийн хэмжээнд төрийн удирдлагын манлайллыг хэрэгжүүлэн нутгийн захиргааны байгууллагуудын үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох чиглэлээр бодлогын зөвлөгөө, дэмжлэгээр хангах, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх ажлыг ерөнхий арга зүйгээр хангаж зохион байгуулах, нутгийн захиргаа боловсон хүчний бодлогыг төлөвлөх, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, тэдгээрийг сургах, давтан сургах, төрийн албанд сонгон шалгаруулах ажлыг зохион байгуулах, иргэдийн өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч шийдвэрлэх, түүнд судалгаа шинжилгээ хийх, хууль тогтоомжийн биелэлтийг тооцон дүгнэх зэрэг чиг үүргийг гүйцэтгэнэ.

МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ

/Хэлтсийн албан хаагчдаас дараах сэдвүүдээр аймгийн цахим хуудсанд мэдээлэл оруулахаас гадна цаг үеийн мэдээллүүдийг тухай бүр оруулна/

 1. Цаг үеийн ажлын сарын мэдээ
 2. Аймгийн Удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөний ирц, үүрэг даалгавар
 3. Аймгийн Засаг даргын Зөвлөлийн хурлын шийдвэр
 4. Өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтийн мэдээ /улирлаар/
 5. Иргэдэд үйлчлэх төвийн тайлан /улирлаар/
 6. Төрийн албаны мэргэшлийн шалгалт, Төрийн жинхэнэ болон үйлчилгээний албаны удирдах ажилтнуудын сонгон шалгаруулалтын зар

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН
АЛБАН ХААГЧДЫН 
ТАНИЛЦУУЛГА

 Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс нь дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр ажиллаж байна.

Албан хаагчдын нэр

Албан тушаал

Ажлын өрөөний болон гар утасны дугаар

Цахим хаяг

1

Ц.Отгончимэг

Төрийн захиргааны удирлагын хэлтсийн дарга

 

Утас:99843682

 

Otgonchimeg.ts@govisumber.gov.mn

2

 

Д.Оюунсайхан

Хүний нөөцийн бодлого хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Утас:99891795

 

Oyunsaikhan.d@govisumber.gov.mn

3

Ө.Мөнхгэрэл

Гадаад харилцаа, нутгийн захиргааны бодлого хариуцсан мэргэжилтэн

   Утас:88400496

 

u.munkhgerel@govisumber.gov.mn

4

 

Б.Гарамсүрэн

Дотоод ажил,өргөдөл, гомдол хариуцсан мэргэжилтэн

   Утас:88041695

 

garamsuren.b@govisumber.gov.mn

5

Б.Мандуул

Аймгийн Засаг даргын туслах

Утас:99807171

manduul@govsimber.gov.mn

6

 Г.Бямбадорж

Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах асуудал хариуцсан ажилтан

Утас:99088524

g.byambadorj@govisumber.gov.mn

7

З.Отгонзул

Төрийн үйлчилгээний цахимжуулалт, мэдээллийн технологи хариуцсан ажилтан

Утас:89477971

otgonzul@govisumber.gov.mn

8

Б.Хонгорзул

 

Аймгийн Засаг даргын хэвлэлийн төлөөлөгч

Утас:94501019

khongorzul.b@govisumber.gov.mn

Хаяг: Говьсүмбэр аймаг, Сүмбэр сум, 3-р баг, Нутгийн удирдлагын ордон, 3 давхарт, A корпус, 305a тоот өрөө

Утас/Факс: 70543434

Хууль, эрх зүйн хэлтэс

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН
ГАЗРЫН ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН ХЭЛТЭС

Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль, эрх зүйн хэлтэс нь Засгийн газрын 2005 оны 12 дугаар тогтоолоор байгуулагдсан. 2007 оны 2 сард аймгийн Засаг даргын захирамжаар Хууль зүйн хэлтэс нэртэйгээр анх зохион байгуулагдсан. Одоогоор хууль эрх зүйн хэлтсийн дарга, Эрх зүйн сургалт сурталчилгаа хариуцсан мэргэжилтэн, хууль тогтоомж, мэдээллийн системчлэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн, архивын тасгийн дарга гэсэн 4 орон тоотойгоор үйл ажиллагаа явуулж байна.

Хууль, эрх зүйн хэлтсийн зорилго

Орон нутгийн засаг, захиргаанд мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө өгөх, дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх, хамтарсан хяналт шалгалт хийх, хүчин төгөлдөр хууль тогтоомжуудаар хангах, хүн амын дунд эрх зүйн сурталчилгаа, сургалт, хууль тогтоомжийг тайлбарлан таниулах ажлыг зохион байгуулах, аймгийн Засаг даргын шийдвэрийг хууль тогтоомжид нийцүүлэн гаргахад дэмжлэг үзүүлэх, хуулийн байгууллагуудын үйл ажиллагааг уялдуулан зохицуулах, Засаг даргын дэргэдэх агентлаг, газар, хэлтэс, сум, баг, иргэдийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах, тэдгээрт хууль зүйн зөвлөгөө өгөх.

ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙН ХЭЛТСИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
ЧИГЛЭЛ АВЧ ХАРИЛЦДАГ БАЙГУУЛЛАГА

 1. ХУУЛЬ ЗҮЙН ЯАМ

  /үндсэн чиг үүрэг, Хууль зүйн сайдаас аймгийн Засаг даргатай байгуулсан хамтран ажиллах гэрээ/

 1.  АРХИВЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

/архивын тасгийн үндсэн чиг үүрэг/

 1. УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТАМГЫН ГАЗАР

/Шинээр гарч буй хууль тогтоомжийг сурталчилах/

 1. АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗАР

 /Хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг бүртгэх, хадгалах, авлигаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаа/

 1. ШУДРАГА ӨРСӨЛДӨӨН ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ТӨЛӨӨ ГАЗАР /Шудрага өрсөлдөөний улсын байцаагчийн эрх, үүргийг хэрэгжүүлдэг/

ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙН ХЭЛТСИЙН ҮНДСЭН ЧИГ ҮҮРЭГ

1.    Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргыг хууль зүйн зөвлөгөө дэмжлэгээр хангах, гарч буй шийдвэрийн хууль зүйн үндэслэлийг хангуулах, Нутгийн захиргааны байгууллагад эрх зүйн туслалцаа үзүүлэх
2. Хууль тогтоомжийн мэдээлэл, системчлэл, лавлагаа, эрх зүйн сургалт, сурталчилгааны ажлыг эрхэлнэ
3.  Архивын ажлыг мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангаж ажиллана.
4.  Авилгаас урьдчилан сэргийлэх
5. Хууль  зүй, дотоод хэргийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний Засгийн газрын тохируулагч, хэрэгжүүлэгч агентлагийн /Цагдаагийн хэлтэс, ШШАлба, ШШГА/ орон нутгийн байгууллагуудын үйл ажиллагааг бодлого зохицуулалтаар хангах, тэдгээрийн үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх асуудлыг эрхэлнэ.
6. Нийгмийн дэг журмыг сахиулах, гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх талаар аймгийн ИТХ, Засаг даргаас гарсан шийдвэрийг хэрэгжүүлнэ.
7. Аймгийн Засаг даргаас шүүх, прокурор, нотариат, өмгөөлөх байгууллагатай харилцах асуудлыг төлөөлөн явуулна.
8. Эрх зүйн туслалцааны төв ажиллуулж, төлбөрийн чадваргүй иргэдэд хууль зүйн туслалцаа үзүүлнэ.

ЗАСАГ ДАРГЫН ЭРХЛЭХ АСУУДЛЫН ХҮРЭЭНД ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙН ХЭЛТСИЙН ЧИГ ҮҮРЭГТ ХАМААРДАГ АГЕНТЛАГУУД

ЦАГДААГИЙН ХЭЛТЭС

ШҮҮХИЙН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ АЛБА

ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ГАЗАР-425 ДУГААР НЭЭЛТТЭЙ ХОРИХ АНГИ

УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТЭС

Архивын тасгийн үндсэн чиг үүрэг:

Төрөөс архивын талаар баримтлах бодлогыг хэрэгжүүлэх, архивын үйл ажиллагааг аймгийн хэмжээнд мэргэжлийн талаар удирдан зохицуулах чиг үүргийг аймгийн архивын тасаг хэрэгжүүлнэ.Архивын тасаг нь байгууллагын болон сум, төрийн бусад архивыг мэргэжил арга зүйн удирдлага, зөвлөмжөөр хангаж, үйл ажиллагаанд нь хяналт тавьж Төрийн архивын сан хөмрөгийн баримтыг байнга хадгалах эрхтэйгээр ажиллаж байна.
Үүнд:
-Төрийн архивын баримтаас иргэд байгууллагад ашиглуулах, лавлагаа, мэдээлэл олгох нийгмийн хэгэцээнд өргөнөөр ашиглуулах
-Архивын мэдээллийн эрэлт хайлтын үйл ажиллагааг боловсронгуй болгож цахим тогтолцоог бий болгох
-Аймгийн архивын сан хөмрөгийн бүрэн бүтэн байдлыг хангах, нөхөн бүрдүүлэх
-Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн хууль тогтоомжийн биелэлтэнд тавих төрийн хяналтыг хэрэгжүүлэх зэрэг үйл ажиллагааг явуулж байна.

ХОЛБОГДОХ ФАЙЛУУД
– ХУУЛЬ ТОГТООМЖ / Үзэх /
– ХУУЛЬ САХИУЛАХ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА / Үзэх /
– ЭРХ ЗҮЙН СУРГАЛТ, СУРТАЛЧИЛГАА / Үзэх /
– МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЛҮҮД / Үзэх /

АРХИВЫН ТАСАГ 
– Архивын тасгийн танилцуулага / Үзэх /
– Архивын тасгийн дүрэм             / Үзэх /
– Төрийн архивын дэргэдэх ББНШАЗК-ын бүрэлдэхүүн, дүрэм  / Үзэх /
– Төрийн архивын хөмрөгийн жагсаалт   / Үзэх /
– Төрийн архивын сан хөмрөгийг нөхөн бүрдүүлэх үндсэн эх үүсвэр,
боломжит эх үүсвэрийн жагсаалт   / Үзэх /
– Архивын баримтыг ашиглуулах, төлбөрт үйлчилгээний үнийн тариф    / Үзэх /
– Архивын тасгийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө     / Үзэх /
– Хяналт шалгалт    / Үзэх /
– Сургалт сурталчилгааа    / Үзэх /
– Архив, албан хэрэг хөтлөлттэй холбоотой гарсан гарын авлага   / Үзэх /

ЛАВЛАГААНЫ ТӨРӨЛ

 1. Ажилласан жилийн лавлагаа
  2. Цалингийн лавлагаа
  3. Алдарт эхийн одонгийн лавлагаа  /Цахим сангаас/
  4. 1956 оны хүн амын тооллогын бүртгэл  /цахим сангаас/
  5. Ноториатын баримтын хуулбар
  6. Төрийн архивт баримт шилжиж ирээгүй тухай тодорхойлолт
  7. Банк, санхүүгийн баримтын хуулбар
  8. Зураг төсөл, техникийн баримтын хуулбараар олгох

Хэлтсийн бүтэц, бүрэлдэхүүн, албан хаагчдын мэдээлэл

Албан хаагчдын нэр

Албан тушаал

Ажлын өрөөний болон гар утасны дугаар

Цахим хаяг

1

Б.Нэргүйцэцэг

Хууль, эрх зүйн хэлтсийн дарга

Утас:99670458

bnerguitsetseg@govisumber.gov.mn

2

 

Л.Одонтуяа

Хууль, эрх зүйн хэлтэс, Архивын тасгийн дарга

 

  Утас:99976284

 

odontuyaluvsandorj@gmail.com

3

М.Нандин-Заяа

Хууль, эрх зүйн хэлтсийн хууль тогтоомжийн мэдээлэл системчлэл, захиргааны хэм хэмжээний акт, хууль тогтоомжийн хэрэгжилт хариуцсан мэрнэжилтэн

  Утас:91101615

 

nandinzaya@govisumber.gov.mn

4

Б.Үүрийн-туяа

Хууль, эрх зүйн хэлтсийн архив, бичиг хэрэг, гэрээний хяналт хариуцсан мэргэжилтэн

   Утас:99819053

 

uuriintuya0501@gmail.com   

 

5

Д.Отгонбаяр

Хууль, эрх зүйн хэлтэс Архивын тасгийн сан хөмрөгийн эрхлэгч

 Утас:95117233

odontuya@govisumber.gov.mn

6

Я.Бямбасүрэн

Хууль, эрх зүйн хэлтэс Архивын тасгийн байгууллагын архивч

  Утас:99549665

 

7

О.Мөнгөнчимэг

 Архивын тасгийн цахимжуулалт хариуцсан ажилтан

Утас:88301523

 

Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын
Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн үндсэн чиг үүрэг

Монгол Улсын Засгийн Газрын 2008 оны 67 дугаар тогтоолоор аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын бүтцэд Хөгжлийн бодлогын хэлтсийг байгуулахаар шийдвэрлэсний дагуу тус хэлтэс нь эмхлэгдэн байгуулагдсан.

Зорилго:

Аймгийн хөгжлийн урт, дунд хугацааны стратегийн бодлогыг төлөвлөх, хэрэгжилтийг хангуулах, зохицуулалт хийх, хяналттавьж, үнэлэлт дүгнэлт өгөхөд оршино.

Чиг үүрэг:

Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс нь үндсэн зорилгынхоо хүрээнд дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлдэг. Үүнд:

1.    Эдийн засгийн төлөвлөлт
2.    Хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлт, худалдан авах ажиллагаа
3.    Төр, хувийн хэвшлийн түншлэл, Концесс
4.    Хүнс, хөдөө аж ахуй, худалдаа үйлчилгээ, үйлдвэржилтийн бодлого
5.    Газрынхарилцаа, барилга,хотбайгуулалт, дэд бүтэц/эрчим хүч, ус дулаан, зам, тээвэр, харилцаа холбоо/-ийн бодлого
6.    Байгальорчин, ус, цаг уур, аялалжуулчлал, геологи,уулуурхайсалбарын бодлого
Дээрх чиг үүргийн хүрээнд төрөөс баримталж буй бодлогыг хэрэгжүүлэх, орон нутгийн онцлогт тохирсон бодлого, хөтөлбөр,төсөл боловсруулах, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, зохицуулалт хийх, хэрэгжилтэнд ньхяналт тавих, үнэлэлт дүгнэлт өгөх үйл ажиллагаа эрхэлдэг.

Монгол Улсын Засгийн Газрын 2016 оны 08 дугаар сарын 09 дугаар тогтоолоор аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын бүтцэд Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийг байгуулахаар шийдвэрлэсний дагуу тус хэлтэс нь шинэчлэн байгуулагдсан.

МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ

Хэлтсийн албан хаагчдаас дараах мэдээ, мэдээллийг аймгийн цахим хуудсанд байршуулна. Үүнд:

1.    Орон нутгийн хөгжлийн сан, байгаль хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардал, авто замын сангийн төлөвлөлт, явц, гүйцэтгэл
2.    Улсын болон орон нутгийн төсөв, төсөл, хөтөлбөрийн хүрээнд хэрэгжиж буй хөрөнгө оруулалт
3.    Концесс, төр хувийн хэвшлийн түншлэл
4.    Тендерийн зар, явц, үр дүн
5.    Согтууруулах ундаа, түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөлтэй холбоотой мэдээ, мэдээлэл
6.    Цаг үеийн мэдээ, мэдээллүүд

Хэлтсийн бүтэц, бүрэлдэхүүн, албан хаагчдын мэдээлэл

Албан хаагчдын нэр

Албан тушаал

Ажлын өрөөний болон гар утасны дугаар

Цахим хаяг

1

Г.Хонгор

Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн дарга

 

Утас:99660245

 

Khongor@govisumber.gov.mn

2

 

А.Алтаншагай

Барилга, хот байгуулалт,тохижилтын бодлог хариусан мэргэжилтэн

Утас:99891795

 

Altanshagai@govisumber.gov.mn

3

Ц.Уранбаяр

Байгаль орчин, аялал жуулчлал, ус цаг уур, орчны шинжилгээ, уул уурхайн бодлого хариуцсан мэргэжилтэн

   Утас:99669098

 

Uranbayar@govisumber.gov.mn

4

 

Г.Лхамжав

Хүнс, хөдөө аж ахуй,худалдаа үйлчилгээ ,үйлдвэржилтийн бодлог хариуцсан мэргэжилтэн

   Утас:98194591

 

Lkhamjav@govisumber.gov.mn

5

Б.Хорол

Газрын харилцаа, дэд бүтцийн бодлого хариуцсан мэргэжилтэн

Утас:94909054

khorol@govisumber.gov.mn

6

Б.Баяржаргал

Аймгийн ерөнхий архитектор

Утас:88404001

 

Цэргийн штаб

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын
Цэргийн штабын үндсэн чиг үүрэг

 ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Батлан хамгаалах хууль тогтоомжууд, тэдгээртэй нийцүүлэн гаргасан хууль эрх зүйн актууд, аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрт дэвшүүлсэн нийгэм, эдийн засгийн зорилтуудад ажил, үүргийн дагуу тусгагдсан ажлуудыг зохион байгуулах, биелэлтийг хангах, хяналт тавих, мэргэшил, арга зүйн туслалцаа үзүүлэх явдал мөн.

 ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ

Монгол улсын Засгийн газрын 2004 оны 66 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Аймаг, нийслэл, дүүргийн цэргийн штабын дүрэм”-ийн дагуу Батлан хамгаалахын сайдын тушаалаар батлагдсан орон тоогоор дүүргийн Засаг даргын шууд удирдлагын дор үйл ажиллагаагаа явуулна.

 • Батлан хамгаалах талаархи бодлого, хууль  тогтоомж, үйл ажиллагааг олон нийтэд сурталчилж, таниулах ажлыг дүүргийн нутаг дэвсгэрт зохион байгуулах,
 • Эрх бүхий байгууллагуудын шийдвэр, Засаг даргын захирамжийн дагуу иргэдийг жил бүр цэргийн жинхэнэ албанд татах, халах ажлыг зохион байгуулах,
 • Орон нутгийн хамгаалалтын  төлөвлөлт, түүнийг хэрэгжилтийн үйл ажиллагаанд БХЯ, ЗХЖШ, Нийслэлийн ЗДТГ-ын Цэргийн штабын оролцоотойгоор зохион байуулах, дэмжлэг үзүүлэх,
 • Батлан хамгаалах салбарын хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн хяналт шалгалтыг аймгийн нутаг дэвсгэрийн аж, ахуйн нэгж байгууллагад явуулж зөрчил дутагдлыг арилгуулах,
 • Тогтоосон журмын дагуу дүүргийн нутаг дэвсгэрт зарлан мэдээллийн тогтолцоог бүрдүүлэн бэлэн байдлыг хангах, хүн, техник нийлүүлэх байруудыг томилгоожуулан, томилгоот бүрэлдэхүүнтэй сургалт явуулах,
 • Аймгийн хэмжээнд цэргийн насны эрэгтэйчүүд, цэргийн байгууллагад бүртгэлтэй мэргэжил бүхий эмэгтэйчүүдийн тоо бүртгэл, шилжилт хөдөлгөөнийг хөтлөх,
 • Цэргийн жинхэнэ албаны хугацаа дуусган бэлтгэлээр халагдаж ирсэн дайчдыг бүртгэлд хамруулах, мэргэжил олгох сургалт, ажлын байранд зуучлах,
 • Цэргийн албыг сайн дурын үндсэн дээр гэрээгээр хаах 29 хүртэлх насны цэргийн үүрэгтний судалгаа гарган гэрээт цэргийн алба хаах хүсэлт гаргасан иргэдийг сонгон шалгаруулж элсүүлэн ажлын байраар хангах,
 • 26 дээш насны цэргийн алба биеэр хаагаагүй залуучуудыг бүртгэн шалтгааныг тодруулан, цэргийн дүйцүүлэх албыг мөнгөн төлбөрийн хэлбэрээр орлуулан хаалгах,
 • Иргэдээс ирсэн санал, хүсэлт, өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч, хуулийн хугацаанд хариу өгөх,
 • Дайчилгааны бэлтгэл нөөцийн сургалт, хороодын засаг дарга нарын цэргийн бэлтгэл, цэргийн жинхэнэ албыг биеэр дүйцүүлэн хаагчдын бэлтгэл сургалт, дайчилгааны томилгоот бүрэлдэхүүний сургалтыг зохион байгуулж, тэдний бие даан үүрэг гүйцэтгэх чадварыг дээшлүүлэхэд мэргэжлийн дэмжлэг үзүүлэх,
 • Цэрэг татлагын товчоогоор орж өвчний учраас тухайн жилдээ түр чөлөөлөгдсөн залуучуудын эрүүл мэндийг сайжруулах ажлыг өрхийн эмнэлэг, Эрүүл мэндийн нэгдэлтэй хамтарч зохион байгуулах,
 • 18-25 насны бичиг үсэг үл мэдэгч залуучуудыг сургах чиглэлээр албан бус сургалтын төвтэй хамтран ажиллах,
 • Орон нутгийн хамгаалалтын үзэл баримтлалын дагуу орон нутгийн цэргийг бэлтгэх, сурган дадлагажуулах, төлөвшүүлэх,
 • Аймгийн онцгой объектуудын судалгаа, тооцоог Онцгой байдлын хэлтэстэй хамтран гарган, болзошгүй аюул ослын үед хамгаалалтанд авах төлөвлөгөөг боловсруулж, бэлэн байдлыг хангах,
 • “Оюутан цэрэг” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулахад мэргэжил, арга зүйн дэмжлэг туслалцаа үзүүлэн ажиллах.

Хэлтсийн бүтэц, бүрэлдэхүүн, албан хаагчдын мэдээлэл

Албан хаагчдын нэр

Албан тушаал

Ажлын өрөөний болон гар утасны дугаар

Цахим хаяг

1

Ц.Нацагдорж

Цэргийн штабын дарга

Хурандаа

 

Утас:99146768

 

natsagdorj@govisumber.gov.mn

2

 

Н.Оюунбат

Цэргийн штабын тоо бүртгэл нөхөн хангалтын офицер ахмад

 

Утас:99694241

 

 

n.oyunbat@govisumber.gov.mn

Нийгмийн бодлогын хэлтэс

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын
Нийгмийн бодлогын хэлтсийн үндсэн чиг үүрэг

Үндсэн чиг үүрэг: Аймгийн нийгмийн салбарын хууль тогтоомж, бодлого, стратеги тэргүүлэх чиглэлийг тодорхойлох, төлөвлөх, боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, биеийн тамир, спорт, эрүүл мэнд, хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн хамгаалал, хүүхэд залуучууд, ахмад настнууд зэрэг хүн ам зүйн чиглэлийн хөтөлбөр, төслийн хэрэгжилтийн мэдээллээр хангах, зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлэх, бодлогын хэрэгжилтийг зохион байгуулах, зохицуулах үйл ажиллагааг удирдан чиглүүлэх чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

Хэлтсийн бүтэц, бүрэлдэхүүн:

Албан хаагчдын нэр

Албан тушаал

Ажлын өрөөний болон гар утасны дугаар

Цахим хаяг

1

Т.Баясгалан

 

Нийгмийн бодлогын хэлтсийн дарга

 

Утас:99998594

 

bayasgalan@govisumber.gov.mn

2

 

Т.Чимэд

 

Эрүүл мэндийн бодлого хариуцсан мэргэжилтэн

 

Утас:99695596

 

 

chimed.t@govisumber.gov.mn

3

Э.Хулан

Хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн хамгаалал, ядуурлын бодлого хариуцсан мэргэжилтэн

Утас:99657802

khulan@govisumber.gov.mn

Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын
   Санхүү төрийн сангийн хэлтсийн үндсэн чиг үүрэг

 • Монгол Улсын Төсвийн тухай хууль, Шилэн дансны тухай хууль, Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль, төсөв, санхүүгийн холбогдолтой бусад эрх зүйн актуудыг орон нутагт хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулж, түүний биелэлтэнд хяналт тавина.
  •  Төрийн сангийн нэгдсэн дансны тогтолцоог хэрэгжүүлэн банкны үйлчилгээг боловсронгуй болгох, аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэдэд хөнгөн шуурхай үйлчилнэ.
  •  Орон нутгийн төсөв, тусгай зориулалтын сангуудын мөнгөн хөрөнгийг захиран зарцуулах эрхийг хэрэгжүүлнэ.
  •  Орон нутгийн төсвийн төслийг  хагас, бүтэн жилийн төсвийн гүйцэтгэл, санхүүгийн болон хөтөлбөр, арга хэмжээний тайлан тэнцэл, эдийн засгийн нарийвчилсан тооцоо судалгаанд  тулгуурлан боловсруулж  Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаар батлуулж хэрэгжүүлж, биелүүлэхтэй холбогдсон үйл ажиллагааг төрийн сангаар дамжуулна.
  •  Төсөвт байгууллагын санхүүжилт зохих журмын дагуу зарцуулагдаж буйд санхүүгийн хяналт тавьж, шалган зааварчлах, илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгаж, мэргэжил арга зүйгээр хангаж ажиллана.
  •   Татварын хэлтэстэй орлого бүрдүүлэлт, тайлан тэнцлийн талаар тулгалт хийж, төсөв бүрдүүлэлтийн талаар бүртгэлээр хяналт тавьж саналаа боловсруулж Засаг даргад танилцуулна.
  •  Аймгийн төсвийн гүйцэтгэлийн нэгдсэн тайланг тогтоосон хугцааны дотор гаргаж холбогдох байгууллага, удирдлагад хүлээлгэн өгнө.
  •  Төрийн өмчийн болон төрийн өмчийн оролцоотой аж ахуйн нэгж, төсвийн байгууллагын өмч хөрөнгийн хадгалалт хамгаалалт, өр авлагын барагдуулалт, нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын стандартын нэвтрэлт, анхан шатны бүртгэл хөтлөлтөнд бүртгэлээр тавих хяналтыг сайжруулж, зөрчил дутагдлыг арилгуулах талаар холбогдох арга хэмжээ авч ажиллана.
  •  Төсвийн аливаа үргүй зардлыг багасгах, орон тоо, цалингийн санд өөрчлөлт оруулах санал, дүгнэлт гаргаж, төсвийн ерөнхийлөн захирагчид танилцуулж шийдвэрлүүлнэ.
  •  Аж ахуйн нэгж болон төсөвт байгууллагуудын улирал, жилийн санхүүгийн тэнцлийг шалган авч баталгаажуулж.
  Санхүүгийн аливаа үйл ажиллагааг аймгийн аж ахуйн нэгж байгууллага болон төсвийн байгууллагуудад нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын болон үндэсний стандартын дагуу цаг хугацаанд нь үнэн зөв тайлагнах, санхүү нягтлан бодох бүртгэлийн талаарх бодлогыг орон нутагт  хэрэгжүүлнэ.

 Мэдээ, мэдээлэл

1.Төсөв баталсан Аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тогтоол
2.Төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ
3.Санхүүгийн аудитын дүгнэлт
4.Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн  санхүүгийн нэгдсэн тайлан
5.Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс, сумдын төрийн сангийн мэргэжилтэнүүдийн ажил үүргийн хувиарь /ҮЗЭХ/

 Санхүү төрийн сангийн хэлтсийн хамт олон:

Албан хаагчдын нэр

Албан тушаал

Ажлын өрөөний болон гар утасны дугаар

Цахим хаяг

1

А.Отгонтуяа

 

Санхүү төрийн сангийн хэлтсийн дарга

 

Утас:96016550

 

 

otgontuya@govisumber.gov.mn

2

 

Б.Соёлмаа

 

Ерөнхий санхүүч

Утас:92069290

 

soyloo.b@govisumber.gov.mn

3

Б.Гүнжидмаа

Бүртгэл, дотоод хяналт хариуцсан мэргэжилтэн (Нягтлан бодох бүртгэлийн Улсын байцаагч)

   Утас:99907112

 

 

gunjee@govisumber.gov.mn

4

 

У.Занабазар

 

Төсвийн төлөвлөлт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

 

   Утас:99683840

 

 

zanabazar@govisumber.gov.mn

5

Б.Болортуяа

 

Төрийн сангийн төлбөр тооцооны мэргэжилтэн

Утас:99043059

b.bolortuya@goviusmber.gov.mn

6

Г.Баяр-Ундрал

 

Төрийн сангийн тооцооны мэргэжилтэн

Утас:95767628

 

bayar-undral@govisumber.gov.mn

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтэс

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтсийн чиг үүрэг

        Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний бодлогын баримт бичиг, шийдвэр, холбогдох эрх зүйн актын хэрэгжилтэд  болон  харъяа байгууллагын үйл ажиллагааны үр дүнд хяналт-шинжилгээ хийж, үнэлгээ өгөх,
Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн багцад хамаарах хөрөнгө, хөтөлбөр, арга хэмжээ, хөрөнгө оруулалтад явцын дотоод аудит, хяналт хийх, үнэлэлт, дүгнэлт, зөвлөмж гаргах замаар Засаг даргын үйл ажиллагааны үр дүнг нэмэгдүүлэх, иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээг сайжруулахад аймгийн Засаг дарга, аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга, удирдлагуудад дэмжлэг үзүүлэхүйц цаг үеэ олсон системтэй мэдээлэл, бодлогын зөвлөмжөөр хангах.

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэс нь дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр ажиллаж байна.

Албан хаагчдын нэр

Албан тушаал

Ажлын өрөөний болон гар утасны дугаар

Цахим хаяг

1

 

 

 

М.Анхбаяр

 

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтсийн дарга

 

 

Утас:99240824

 

Ankhbayar.m@govisumber.gov.mn

2

О.Болормаа

Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

 

 

 

Утас:88031949

 

 

 

o.bolormaa@govisumber.gov.mn

3

Б.Мөнхзаяа

Бодлогын баримт бичгийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн

 

Утас:88803350

 

 

munkhzaya@govisumber.gov.mn

Нийтлэг үйлчилгээний алба

Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын нийтлэг үйлчилгээний алба нь дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

Үүнд:

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын шийдвэрийн хүрээнд  байгууллагын үйл ажиллагааны хэвийн нөхцөлийг хангах үйлчилгээг холбогдох  шийдвэр, гэрээ, захиалга, стандартын дагуу эрхлэх ажлыг зохион байгуулж, биелэлтийг хангах

Засаг даргын Тамгын газрын байрны дотоод болон гадна орчны цэвэрлэгээ, ариун цэвэр, тохижилт, засварыг хариуцаж, байр ашиглалтын нийтлэг үйлчилгээг гүйцэтгэх балансад бүртгэлтэй төрийн өмчийн эд хөрөнгийн хадгалалт, хамгаалалт, ашиглалттай холбоотой арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх

Нийтлэг үйлчилгээний мэргэшсэн ажилтан бэлтгэх, давтан сургах ажлыг зохион байгуулах

Нийтлэг үйлчилгээний алба нь байр ашиглалтын чиглэлээр дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

Үүнд:

Тамгын газрын байрны цахилгаан, дулаан, цэвэр, бохир ус, салхивч, агааржуулалтын хэвийн аюулгүй байдлыг хангаж, барилга, байр ашиглалт, засварыг норм, нормативын дагуу зохион байгуулж, мэргэжлийн байгууллагын байнгын  хяналтад байлгах

Тамгын газрын байрны барилгын урсгал засвар, тохижилтын ажлыг батлагдсан зураг төсөв, хөрөнгийн эх үүсвэрийн дагуу хийж гүйцэтгэх

 Тамгын газрын  байруудын урсгал болон их засварын хөрөнгө оруулалтын нэгдсэн бодлого, төлөвлөгөө боловсруулан холбогдох байгууллагад уламжлан шийдвэрлүүлэх газрын балансад байгаа барилга байгууламжийн бүрэн бүтэн байдлыг хамгаалах.

 Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын нийтлэг үйлчилгээний алба нь удирдлагын хүрээнд дараах бүтэц бүрэлдэхүүнтэйгээр ажиллаж байна.

Албан хаагчдын нэр

Албан тушаал

Ажлын өрөөний болон гар утасны дугаар

Цахим хаяг

1

В.Баярсайхан

Нийтлэг үйлчилгээний тасгийн менежер

 

Утас:88227378

 

 

2

 

Ч.Энхчимэг

Ахлах нягтлан бодогч

Утас:99265016

enkhchimeg@govisumber.gov.mn

3

 

Х.Золзаяа

Тооцооны нягтлан бодогч

   Утас:99533352

zolzaya@govisumber.gov.mn

4

Т.Алтанцэцэг

Нярав

Утас:99549989

altantsetseg6406@gmail.com

5

Л.Батзаяат

Жолооч

Утас:99505540

b.bolortuya@goviusmber.gov.mn

6

Ч.Болор-эрдэнэ

Жижүүр

Утас:70543163

 

7

С.Уранзаяа

Үйлчлэгч

Утас:88549411

 

8

Р.Эрдэнэчимэг

Үйлчлэгч

Утас:99057639

 

9

М.Энхтүвшин

Үйлчлэгч

Утас:95901167