Удирдах ажилтнуудын 09 дүгээр сарын 16-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүргийн биелэлт

302

Удирдах ажилтнуудын 09 дүгээр сарын 16-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүргийн биелэлт