Удирдах ажилтнуудын 09 дүгээр сарын 16-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүргийн биелэлт

265

Удирдах ажилтнуудын 09 дүгээр сарын 16-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүргийн биелэлт