Удирдах ажилтнуудын 10 дүгээр сарын 15-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүргийн биелэлт

332

Удирдах ажилтнуудын 10 дүгээр сарын 15-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүргийн биелэлт