Удирдах ажилтнуудын 10 дүгээр сарын 15-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүргийн биелэлт

284

Удирдах ажилтнуудын 10 дүгээр сарын 15-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүргийн биелэлт