Удирдах ажилтнуудын 09 дүгээр сарын 30-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүргийн биелэлт

250

Удирдах ажилтнуудын 09 дүгээр сарын 30-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүргийн биелэлт