Удирдах ажилтнуудын 09 дүгээр сарын 30-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүргийн биелэлт

307

Удирдах ажилтнуудын 09 дүгээр сарын 30-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүргийн биелэлт