ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ

АЛБАН ЁСНЫ ЦАХИМ ХУУДСАНД ТАВТАЙ МОРИЛНО УУ.

Гэмт хэргийн тухай мэдээллийг иргэдээс төлбөртэй авахад баримтлах үнэлгээ

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 14 дүгээр зүйл:
Гэмт хэргийн тухай мэдээллийг иргэдээс төлбөртэй авах
14.1 Гэмт хэрэг үйлдэхээр бэлтгэж байгаа болон үйлдсэн тухай мэдээллийг цагдаагийн байгууллага иргэдээс төлбөртэй авч болно.
14.2 Иргэдээс авсан мэдээлэл үндэслэлтэй болох нь тогтоогдсон тохиолдолд цагдаагийн байгууллага төлбөрийг олгоно.
14.3 Мэдээллийн үнэлгээг гэмт хэргийн хүнд хөнгөнөөс хамааран ялгавартайгаар тогтооно.
14.4 Онц хүнд ба зохион байгуулалттай гэмт хэргийн талаарх мэдээллийн төлбөрийг мэдээлэгчтэй тохиролцон тогтоож болно.
14.5 Цагдаагийн байгууллага мэдээллийн нууцыг чанд хадгалж, шаардлагатай бол мэдээлэгчийн аюулгүй байдлыг хангах арга хэмжээ авах үүрэгтэй.
14.6 Гэмт хэргийн тухай мэдээллийн төлбөрийн жишгийг санхүүгийн болон хууль зүй дотоод хэргийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүд хамтран батална.

Мөн Монгол улсын Хууль зүй дотоод хэргийн сайд, Сангийн сайдын хамтарсан 2017 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдрийн А-297, 360 дугаар тушаалаар “Иргэд байгууллагаас төлбөртэй мэдээлэл авахад баримтлах үнэлгээний жишиг”-ийг баталсан байна.

Мэдээлэл авах утас 7054102, 98641102

50299067_773158999704222_8057044212740259840_n

Сэтгэгдэл үлдээх

Говьсүмбэр аймгийн хөгжлийн 2021 оны төлөвлөгөө

Говьсүмбэр аймгийг 2021-2025 хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл

Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын 2021-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр

Тогтоол шийдвэрүүд

ЗАХИРАМЖ

ТУШААЛ

Утасны жагсаалт

Таны бидэнд илгээх санал, хүсэлт

Contact Us