Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн 2016 оны тогтоол, шийдвэрүүд

791

 

Он, сар, өдөр

Дугаар

Тогтоолын товч утга

Үзэх

1 2016.01.27

01

Салбар зөвлөлийн 2016 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлах тухай

Үзэх

2 2016.01.27

02

Төрийн захиргааны албан хаагчдад зэрэг дэв олгох санал батлах тухай

Үзэх

3 2016.01.27

03

Э. Бат – Оргилыг нөөцөөс нэр дэвшүүлэх тухай

Үзэх

4 2016.01.27

04

Г. Батсүхийг нөөцөөс нэр дэвшүүлэх тухай

Үзэх

5 2016.01.27

05

Э.Амарсайханыг нөөцөөс нэр дэвшүүлэх тухай

Үзэх

6 2016.01.27

06

Н. Шагдарсүрэнг нөөцөөс нэр дэвшүүлэх тухай

Үзэх

7 2016.01.27

07

Б. Дэлгэрдалайг нөөцөөс нэр дэвшүүлэх тухай

Үзэх

8 2016.01.27

08

Д.Ариунчимэгийг нөөцөөс нэр дэвшүүлэх тухай

Үзэх

9 2016.02.24

09

Л. Хуланг нөөцөөс нэр дэвшүүлэх тухай

Үзэх

10 2016.02.24

10

М. Батдэлгэрийг нөөцөөс нэр дэвшүүлэх тухай

Үзэх

11 2016.02.24

11

Ажлын хэсэг томилох тухай

Үзэх

12 2016.03.31

12

М. Отгонцэцэгийг нөөцөөс нэр дэвшүүлэх тухай

Үзэх

13 2016.03.31

13

Төрийн албаны мэргэшлийн шалгалтын салбар комисс томилох тухай

Үзэх

14 2016.03.31

14

Төрийн албаны мэргэшлийн шалгалтын ярилцлагын ажлын хэсэг байгуулах тухай

Үзэх

15 2016.03.31

15

Төрийн албаны мэргэшлийн шалгалтын бүртгэлийн ажлын хэсэг байгуулах тухай

Үзэх

16 2016.03.31

16

Төрийн албаны мэргэшлийн шалгалтын сорилын ажлын хэсэг байгуулах тухай

Үзэх

17 2016.03.31

17

Ажлын хэсгийн дүгнэлтийг хэлэлцсэн тухай

Үзэх

18 2016.03.31

18

Ажлын хэсэг томилох тухай

Үзэх

19 2016.04.19

19

А. Оюунтунгалагийг төрийн жинхэнэ албан хаагчийн нөөцөд бүртгэх тухай

Үзэх

20 2016.04.19

20

Г. Болдсайханыг төрийн жинхэнэ албан хаагчийн нөөцөд буртгэх тухай

Үзэх

21 2016.04.19

21

Э.Өлзиймааг төрийн жинхэнэ албан хаагчийн нөөцөд бүртгэх тухай

Үзэх

22 2016.04.19

22

Ажлын хэсгийн дүгнэлтийг хэлэлцсэн тухай

Үзэх

23 2016.05.18

23

С. Бүжинлхамыг нөөцөөс нэр дэвшүүлэх тухай

Үзэх

24 2016.05.18

24

Б. Баасанбатыг нөөцөөс нэр дэвшүүлэх тухай

Үзэх

25 2016.05.18

25

3. Баасандалайг нөөцөөс нэр дэвшүүлэх тухай

Үзэх

26 2016.05.18

26

Э. Мөнхгэрэлийг нөөцөөс нэр дэвшүүлэх тухай

Үзэх

27 2016.05.18

27

Ч. Хишигбаатарыг нөөцөөс нэр дэвшүүлэх тухай

Үзэх

28 2016.05.18

28

Төрийн албаны тэргүүний ажилтан тэмдгээр шагнуулахаар уламжлах тухай

Үзэх

29 2016.06.22

29

П. Рэнцэндоржийг нөөцөөс нэр дэвшүүлэх тухай

Үзэх

30 2016.06.22

30

Ажлын хэсэг томилох тухай

Үзэх

31 2016.06.22

31

Хугацаатай үүрэг даалгавар өгөх тухай

Үзэх

32 2016.07.07

32

Ганбатын Сумъяаг нөөцөөс нэр дэвшүүлэх тухай

Үзэх

33 2016.07.07

33

М.Отгонцэцэгийг төрийн жинхэнэ албан хаагчийн нөөцөд бүртгэх тухай

Үзэх

34 2016.07.07

34

Э.Бямбасүрэнг төрийн жинхэнэ албан хаагчийн нөөцөд бүртгэх тухай

Үзэх

35 2016.07.07

35

Х.Отгонжаргалыг төрийн жинхэнэ албан хаагчийн нөөцөд бүртгэх тухай

Үзэх

36 2016.07.07

36

С.Оюунжаргалыг төрийн жинхэнэ албан хаагчийн нөөцөд бүртгэх тухай

Үзэх

37 2016.07.07

37

Ажлын хэсгийн дүгнэлтийг хэлэлцсэн тухай

Үзэх

38 2016.08.17

38

 Сонгон шалгаруулалтын комисс томилох тухай

Үзэх

39 2016.09.15

39

 Д. Тамирыг удирдах ажилтны нөөцөд бүртгэж, нэр дэвшүүлэх тухай

Үзэх

40 2016.10.03

40

 Ч.Дарханчимэг, Б.Ган-Эрдэнэ, Б.Батчимэг, Б.Нандин-Эрдэнэ нарыг төрийн жинхэнэ албан хаагчийн нөөцөд бүртгэх тухай

Үзэх

41 2016.10.03

41

 Комисс томилох тухай

Үзэх

42 2016.10.03

42

 О. Болор-Эрдэнийг нөөцөөс нэр дэвшүүлэх тухай

Үзэх

43 2016.10.07

43

 Д. Магвансүрэнг удирдах албан тушаалд нэр дэвшүүлэх тухай

Үзэх

44 2016.10.07

44

 С. Уранцэцэгийг удирдах албан тушаалд нэр дэвшүүлэх тухай

Үзэх

45 2016.10.07

45

 Х.Буянбаярыг удирдах албан тушаалд нэр дэвшүүлэх тухай

Үзэх

46 2016.10.07

46

 Д. Оюунсайханыг төрийн жинхэнэ албан хаагчийн нөөцөд бүртгэх тухай

Үзэх