ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ

АЛБАН ЁСНЫ ЦАХИМ ХУУДСАНД ТАВТАЙ МОРИЛНО УУ.

Архивын тасгаас олгож буй лавлагааны үнэ тариф болон архивын заавар, журам бусад мэдээлэл

 

Үйл ажиллагаа

1

Архивын тасгийн танилцуулга

Үзэх

2 Архиваас олгох лавлагааны төрөл

1. Ажилласан жилийн лавлагаа
2. Цалингийн лавлагаа

3. Алдарт эхийн одонгийн лавлагаа  /Цахим сангаас/
4. 1956 оны хүн амын тооллогын бүртгэл  /цахим сангаас/
5. Ноториатын баримтын хуулбар

6. Төрийн архивт баримт шилжиж ирээгүй тухай тодорхойлолт

7. Банк, санхүүгийн баримтын хуулбар

8. Зураг төсөл, техникийн баримтын хуулбараар олгох

Лавлагаа авахдаа иргэн та архивын тасаг дээр ирж хүсэлт бөглөж өгнө.

Хүсэлт өгсөнөөс хойш ажлын 5 хоногт багтаан лавлагаа, тодорхойлолт, хуулбарыг гаргана.

Цахим сангаас олгох лавлагааг ажлын 2 өдөрт багтааж гаргана.

3

Архиваас лавлагаа, хуулбар, тодорхойлолт авахад шаардах бичиг баримт

· Иргэний үнэмлэх

· Хөдөлмөрийн дэвтэр

· Холбогдох бусад бичиг баримт

4

2016 оны Говьсүмбэр аймгийн архивын сан хөмрөгийг нөхөн бүрдүүлэх ажлын график

Үзэх
5

2016 оны хяналт шалгалтын төлөвлөгөө

Үзэх
6

ББНШАЗК-н үйл ажиллагааны төлөвлөгөө болон хурлын график

Үзэх

Сургалт сурталчилгаа

1 Архивын Ерөнхий газрын сургалтын хуваарь Үзэх
2 2016 оны Архивын тасгийн сургалтын төлөвлөгөө Үзэх
Төрийн архивын сан хөмрөгийг нөхөн бүрдүүлэх үндсэн эх үүсвэр болон боломжит эх үүсвэрийн жагсаалт
1 Үндсэн эх үүсвэр Үзэх
2 Боломжит эх үүсвэр Үзэх
Гарын авлага
1 Архивын тухай хуулийн танилцуулга Үзэх
2 Архивын ажилтны ёс зүйн зарчим Үзэх
3 Байгууллагын архивт баримт хүлээн авах ажиллагаа Үзэх
4 Хадгаламжийн нэгж бүрдүүлэх Үзэх
5 Төрийн архивт баримт хүлээн авах ажиллагаа Үзэх
Хууль, журам, заавар
1 Архивын тухай хууль Үзэх
2 Архиваас үзүүлэх төлбөрт үйлчилгээний үнийн тариф Үзэх
3 Төрийн архивын үйл ажиллагааны үндсэн заавар Үзэх
4 Байгууллагын архивын ажлын үндсэн заавар Үзэх
5 Албан хэрэг хөтлөлтийн үндсэн заавар Үзэх
Архивын ерөнхий газраас 2015 онд батлагдан мөрдөгдөж байгаа журмууд
1 Байгууллагын архивын баримт бичиг гэрээгээр цэгцлэх журам 2015.01.14-ний №А/01 Үзэх
2 Албан хэрэг хөтлөлт, архивын ажилтанд олгох мэргэшлийн “Тэргүүлэх”, “Зөвлөх” зэргийн шалгалтын журам 2015.03.26 –ны өдрийн №А/50 Үзэх
3 Хууль хяналтын байгууллагад архивын баримт түр ашиглуулах журам 201.01.20-ны өдрийн №А/03 Үзэх
4 Иргэн, аж ахуй нэгж, байгууллагад үзүүлэх үйлчилгээнд тавигдах шаардлага 2015.04.30-ны өдрийн №А/71 Үзэх
5 Архивын баримтын улсын нэгдсэн тоо бүртгэл хөтлөх журам 2015.04.30-ны өдрийн №А/73 Үзэх
6 Архив, албан хэрэг хөтлөлт хариуцсан ажилтны хөдөлмөрийн үлгэрчилсэн норм, норматив 2015.09.04-ний №А/131 Үзэх
7 Төрийн архивын баримт ашиглалтын нийтлэг журам 2015.12.09-ны өдрийн №А/167 Үзэх
8 Төрийн архивын үйлчилгээний хөлсний хэмжээ 2015.12.09 –ны өдрийн №А/168 Үзэх
9 Хэвлэмэл хуудасны үний тарифийг шинэчлэн батлах тухай Үзэх

 

Сэтгэгдэл үлдээх

Говьсүмбэр аймгийн хөгжлийн 2021 оны төлөвлөгөө

Говьсүмбэр аймгийг 2021-2025 хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл

Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын 2021-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр

Тогтоол шийдвэрүүд

ЗАХИРАМЖ

ТУШААЛ

Утасны жагсаалт

Таны бидэнд илгээх санал, хүсэлт

Contact Us