Улаан бүс буюу ковид 19 халдварын тусгаарлах эмчилгээний 5 байранд эмчлүүлж буй үйлчлүүлэгч нартай уулзлаа

57

2021.09.27 өдөр Аймгийн засаг дарга Г.Батзам, АОБГ-н дарга Н.Сүхбаатар нар нэгдсэн эмнэлгийн удирдлагуудын хамт улаан бүс буюу ковид 19 халдварын тусгаарлах эмчилгээний 5 байранд эмчлүүлж буй үйлчлүүлэгч нартай нэг бүрчлэн уулзаж сэтгэгдлийг сонсож, улаан бүсэд ажиллаж байгаа эмч, сувилагч, үйлчлэгч нарын ажиллаж буй нөхцөл байдалтай газар дээр нь танилцаж зөвөлгөө өгч, санал хүсэлтийг хүлээж авч ажиллаа.