Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2018 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөний дэг

366

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2018 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөний дэг

Аймгийн Засаг даргаас өгсөн үүрэг:

Үүрэг, даалгавар Хэрэгжүүлэх хугацаа Хэрэгжүүлэх байгууллага
1

Аймгийн гамшгийн эрсдлийг бууруулах үйл ажиллагааны 2019 оны төлөвлөгөө болон иж бүрэн сургуулилтын төлөвлөгөөг боловсруулж батлуулах

 

2018 оны 12 дугаар сарын 25-ны дотор

Онцгой байдлын газар

2  

Цаг агаарын гэнэтийн аюулт үзэгдэл байгалийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор бэлэн байдлыг хангуулах

Онцгой байдлын газар, Сумдын Засаг дарга
3 Аймгийн шинэ жилийн нэгдсэн арга хэмжээ, хүүхдийн болон ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн шинэ жилийг чанартай зохион байгуулах

Хүүхдийн шинэ жил 12 дугаар сарын 19

Ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн шинэ жил-12 дугаар сарын 26

Аймгийн төв шинэ жил-12 дугаар сарын 28

 

Нийгмийн бодлогын хэлтэс, Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар, Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний газар, Боловсрол, соёл урлагийн газар, Биеийн тамир спортын газар
4 Өргөдөл гомдлын тайланг хугацаанд нь хүргүүлэх 2018 оны 12 дугаар сарын 25-ны дотор Сумдын Засаг даргын тамгын газар,

Бүх байгууллагууд

5 “Боржигин голомт – Болор цом 36” яруу найргийн улсын уралдаан 2019 оны 1 дүгээр сарын 4,5-ны өдрүүдэд манай аймагт зохион байгуулагдах болсон тул бэлтгэл ажлыг сайтар хангаж, чанартай зохион байгуулах 2019 оны 1 дүгээр сарын 4,5 Нийгмийн бодлогын хэлтэс, Боловсрол, соёл урлагийн газар, Аймгийн номын сан, Боржигин чуулга
6 Баярын амралтын өдрүүдээр хариуцлагатай жижүүр томилох

2019.12

Сумдын Засаг даргын тамгын газар,

Бүх байгууллагууд