Холбоо барих

Утас: +976 70543434

Факс:+976 70540001
Facebook᠄ Говьсүмбэр аймаг
Пэйж хуудас: Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын Тамгын газар

Говьсүмбэр аймгийн засаг даргын тамгын газрын хаяг

Хаяг: Монгол улс, Говьсүмбэр аймаг, Сүмбэр сум
Имэйл: Govisumber_ZDTG@govisumber.gov.mn
Говьсүмбэр аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар
© 2019 Бүх эрх хуулиар xамгаалагдсан