Удирдах ажилтнуудын 09 дүгээр сарын 30-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүргийн биелэлт

150

Удирдах ажилтнуудын 09 дүгээр сарын 30-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүргийн биелэлт