Ээлжит бэлэн байдлын үзлэг 5 сарын 24-нд болно

250

Аймгийн онцгой комисс, гамшгаас хамгаалах алба, мэргэжлийн анги, сайн дурын хэсэг, хуулийн этгээд, ААНБ- ын бэлэн байдлын үзлэг 2019 оны 5-р сарын 24 ны 13:30 минутанд наадмын талбайд зохион байгуулагдана. Албан хаагчид хээрийн хувцас, үүргэвчний бэлэн байдлыг хангаж оролцоно уу.

Онцгой байдлын газар