МЭРГЭЖИЛТНИЙ БАГИЙН УУЛЗАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

259

Архины хамааралтай болон архинд донтох өвчтэй хүмүүст туслах зорилгоор байгуулагдсан  “АА бүлэг” ТББ-ын  үйл ажиллагааг дэмжиж, мэргэжлийн туслалцаа үзүүлэх зорилгоор аймгийн Засаг даргын захирамжаар байгуулагдсан мэргэжилтний багийн гишүүдийн уулзалт 2019 оны 05 дугаар сарын 06-ны өдөр зохион байгуулагдлаа.

Тус уулзалтаар АА бүлгийн үйл ажиллагааг олон нийтэд сурталчлах, мэргэжилтний багийн үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх талаар гишүүд санал солилцож 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд оруулах арга хэмжээнүүдийг хамтран хэлэлцлээ.

Уулзалтын үр дүнд Мэргэжилтний багийн 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд архины хамааралтай, архинд донтсон иргэд болон тэдний  гэр бүлийн гишүүдэд зориулсан сэтгэл зүйн сургалтыг мэргэжлийн сэтгэц зүйчийн тусламжтай зохион байгуулахаар тусгасан бөгөөд иргэдэд АА бүлгийн үйл ажиллагаа сурталчлах ажлыг байнгын тогтмол явуулахаар боллоо.