Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2019 оны 04 дугаар сарын 15-ний өдрийн шуурхай зөвлөгөөний дэг

330

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2019 оны 04 дугаар сарын 15-ний

өдрийн шуурхай зөвлөгөөний дэг

   1.Цаг үеийн асуудлаар Цагдаагийн хэлтэс, Онцгой байдлын газар, Сүмбэр, Шивээговь, Баянтал сум, 3-5 минутын мэдээлэл тус тус мэдээлэл нэмэлтээр Сумд дундын ойн анги ОНӨҮГазар мэдээлэл хийнэ.

Аймгийн Засаг даргаас өгсөн үүрэг:

Үүрэг, даалгавар Хэрэгжүүлэх хугацаа Хэрэгжүүлэх байгууллага
1 Орон нутгийн хөгжлийн индекс тодорхойлохоор  sector.gov.mn мэдээллийн системд сумдын Засаг даргын Тамгын газрууд мэдээллээ 2019 оны 04 дүгээр сарын 17-ны өдрийн дотор мэдээллээ байршуулах чиглэл өгсөн. Одоогоор Сүмбэр сумын Засаг даргын Тамгын газар мэдээллийг байршуулаагүй байна. Иймд хугацаанд нь мэдээллийг оруулахад анхаарах. 2019 оны 04 дүгээр сарын 17-ны  өдрийн дотор Сүмбэр сумын Засаг дарга
2  “Бүсчилсэн хөгжлийн бодлого”-д тусгах санал ирүүлэх 2019 оны 04 дүгээр сарын 16-17-ны өдрийн дотор Сумдын Засаг дарга нар