Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2019 оны 03 дугаар сарын 18-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөний дэг

300

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2019 оны 03 дугаар сарын 18-ны

өдрийн шуурхай зөвлөгөөний дэг

 

1.Цаг үеийн асуудлаар Цагдаагийн хэлтэс, Онцгой байдлын газар, Сүмбэр, Шивээговь, Баянтал сум, 3-5 минутын мэдээлэл тус тус мэдээлэл нэмэлтээр Татварын хэлтэс мэдээлэл хийнэ.

 

Аймгийн Засаг даргаас өгсөн үүрэг:

Үүрэг, даалгавар Хэрэгжүүлэх хугацаа Хэрэгжүүлэх байгууллага
1 Монгол улсын  засгийн газрын 2019 оны 01 дүгээр сарын 16-ны өдрийн 23 дугаар тогтоолоор батлагдсан Иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээний жилийн хүрээнд зохион байгуулсан ажлын тайлан,       Удирдах ажилтны улсын зөвөлгөөнд Монгол улсын Ерөнхий сайдаас ирсэн үүрэн даалгаврын биелэлтийг хугацаанд нь ирүүлэх

Улирал болгоны сүүлийн сарын 25-ны дотор Бүх байгуулгууд