Говьсүмбэр аймагт ажиллаж, амьдарч байгаа Удирдлагын академийн төгсөгчид судалгаандаа идэвхтэй хамрагдана уу.

355
Говьсүмбэр аймагт ажиллаж, амьдарч байгаа Удирдлагын академийн төгсөгчид судалгаандаа идэвхтэй хамрагдана уу.