Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын 2019 оны 1-р албан даалгавар

633

Өвөлжилт, цаг агаарын аюулт үзэгдэл болзошгүй хүндрэлийг хохирол багатай даван туулах, хорио цээрийн дэглэмийг сахиулах ажлыг зохион байгуулах, эрчимжүүлэх тухай