Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2018 оны 12 дугаар сарын 3-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөний дэг

397

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2018 оны 12 дугаар сарын 3-ны

өдрийн шуурхай зөвлөгөөний дэг

 

  1. 2018 оны 11 дүгээр сарын 19-ний өдрийн шуурхай зөвлөгөөний үүргийн биелэлт танилцуулна.
  2. Цаг үеийн асуудлаар Цагдаагийн хэлтэс, Онцгой байдлын газар, Сүмбэр, Шивээговь, Баянтал сум, Мэргэжлийн хяналтын газар тус тус мэдээлэл хийнэ.

 

Аймгийн Засаг даргаас өгөх үүрэг:

Үүрэг, даалгавар Хэрэгжүүлэх хугацаа Хэрэгжүүлэх байгууллага
1

Аймгийн цахим хуудас болон “Залуус” телевизээр орон нутгийн мэдээллийг тогтмол хүргэх хуваарийг байгууллагуудад хүргүүлсэн. Хуваарийн дагуу мэдээллээ тогтмол ирүүлж байх. Томоохон арга хэмжээ зохион байгуулахаас өмнө мэдээллийн ажилтанд мэдэгдэж цахим хуудас болон орон нутгийн мэдээллийн хэрэгслээр мэдээллэж хэвших.

Бүх агентлаг, Сумдын Засаг даргын тамгын газар

 

Жич: Дараагийн Удирдах ажилтны шуурхай зөвлөгөөнд Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний газар  3-5 минутын нэмэлт мэдээлэл хийнэ.