Нийтийн эзэмшлийн орон сууцны гадна фасад, дээвэр засварын ажлыг ашиглалтад хүлээн авлаа.

173

Сүмбэр сумын 1-р баг, радио релейны байр, хувийн байр 10,11-р байрнуудын гадна фасад, дээврийн засварын ажлыг Сүмбэр сумын Орон нутгийн хөгжлийн сангийн  2018 оны 115.5 сая төгрөгөөр Илчит Сансар ХХК гүйцэтгэсэн бөгөөд 2018 оны 09 дүгээр сарын 27-ны өдөр улсын комисс ажиллан, ашиглалтад хүлээн авлаа.IMG_3667IMG_3666 IMG_3668