Төрийн албаны зөвлөлийн Салбар зөвлөлийн 2018 оны 07 дугаар хуралдаанаар хэлэлцэх асуудлын төлөвлөгөө

627

2018.05.17

Хэлэлцэх асуудал Асуудал оруулах албан тушаалтан Хэлэлцэх хэлбэр
1 Төрийн жинхэнэ болон үйлчилгээний удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах комисс томилох тухай М.Анхбаяр Танилцуулах
2 Төрийн албаны зөвлөлийн Салбар зөвлөлийн 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилт Д.Содном Танилцуулах

Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн 2018 оны 07 дугаар хуралдаан 2018 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдрийн 15.00 цагаас аймгийн ЗДТГ-ын хурлын танхимд болно.