Төрийн албаны зөвлөлийн Салбар зөвлөлийн 2018 оны 04 дүгээр хуралдаанаар хэлэлцэх асуудлын төлөвлөгөө

383

2018.04.13

Хэлэлцэх асуудал Асуудал оруулах албан тушаалтан Хэлэлцэх хэлбэр
1 Төрийн жинхэнэ албан хаагчдыг тангараг өргүүлэх тухай М.Анхбаяр Танилцуулах
2 Төрийн жинхэнэ албаны сул орон тоог нөөцөд зарлах тухай М.Анхбаяр Танилцуулах
3 Төрийн жинхэнэ болон үйлчилгээний удирдах албан тушаалтны сонгон шалгаруулалт зарлах тухай М.Анхбаяр Танилцуулах

Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн 2018 оны 04 дүгээр хуралдаан 2018 оны 04 дүгээр сарын 17 -ны өдрийн 15.00 цагаас аймгийн ЗДТГ-ын хурлын танхимд болно.