Засаг даргын нэрэмжит “Сургалтын тэтгэлэг”-т бүрдүүлэх бичиг баримт

694
 1. Анкет, өргөдөл, цээж зураг 2ш /3*4/
 2. Коллеж, их, дээд сургуулийн батламж, сурч буй тодорхойлолт
 3. Сургууль, анги удирдсан багш ба нийгмийн ажилтны тодорхойлолт /холбогдох удирдлагын тамга, гарын үсэгтэй албан бичиг байх/
 4. Тэтгэлэг хүсэгчийн гаргасан сурлага, урлаг, спорт, олимпиад , уралдаанд ороцлсон амжилт, байдлыг гэрчлэх материалын хуулбар /зөвхөн сүүлийн 2 хичээлийн жилд гаргасан амжилтыг тооцно. Нотариатаар баталгаажуулах шаардлагагүй/
 5. Ам бүлийн тодорхойлолт /Багийн Засаг даргын тамга тэмдэг, гарын үсгээр батлагаажсан байх, эцэг, эх болон өөрийн иргэний үнэмлэхний хуулбар/
 6. Өрхийн орлогын тодорхойлолт. Тухайн өрхийн орлогыг тодорхойлох доорх бичиг баримтыг хавсаргана. Үүнд:
 • Ажил эрхэлдэг бол ажлын газрын тамга тэмдэгтэй цалингийн тодорхойлолт
 • Тэтгэвэр, халамж авагч бол тэтгэвэр, халамжийн дэвтрийн хуулбар
 • Эрхэлсэн ажилгүй бол харьяа багийн Засаг даргын тодорхойлолт
 • Малчин өрх бол мал тооллогын А данс
 1. Ахлах ангийн 11, 12 дугаар ангийн дүнгийн жагсаалт, 2 ба түүнээс дээш курсын оюутнууд сургалтын албаны дүнгийн тодорхойлолт, сурлагын дэвтрийн хуулбар
 2. Сургалтын төлбөрийн нэхэмжлэх /сургуулийн албан ёсны тамга тэмдэгтэй, хуулбарлахгүй/
 3. Эссе: Сэдэв: “Тэтгэлэг хөтөлбөрт өрсөлдөх миний давуу тал ба ирээдүй” /400-500 үгтэй/
 4. Бүрдүүлсэн материалаа дээрх дарааллын дагуу үдэж дугтуйлаад 2018 оны 8 дугаар сарын 13-ны өдрөөс 8 дугаар сарын 20-ны 17:00 цагаас өмнө аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 402 тоотод, аймгийн Засаг даргын нэрэмжит “Сургалтын тэтгэлэг”-т гэж хаяглан ирүүлнэ үү. Дугтуйн гадна хаяг, харилцах утасны дугаараа тодорхой бичнэ.
 5. Хугацаа хоцроосон болон дутуу материалыг хүлээж авахгүй бөгөөд хүлээн авсан материалыг буцаан олгохгүй.

Image (2)