“Орон нутгийн хөгжлийн сан”-гийн хөрөнгөөр хийгдэх хөрөнгө оруулалтын ажлыг иргэдээр хэлэлцүүлж, эрэмбэлүүлэх ажил хийгдэнэ.

197

Аймгийн 2018 оны “Орон нутгийн хөгжлийн сан”-ийн хөрөнгөөр хийгдэх хөрөнгө оруулалтын ажлыг иргэдээр хэлэлцүүлж, эрэмбэлүүлэх ажил хийгдэх тул иргэд, хөдөлмөрч та бүхэн өргөнөөр оролцоно уу.
Сүмбэр суманд 2017 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдрийн 15:00 цагт Боржигин чуулгад, Баянтал суманд 2017 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдрийн 10:00 цагт Соёлын төв өргөөнд, Шивээговь суманд 10 дугаар сарын 26-ны өдрийн 17:00 Соёлын төв өргөөнд тус тус зохион байгуулна.

azdtg