2017 оны шилдэг тохижилт, бүтээн байгуулалт бий болгосон аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэнийг шалгаруулах материал хүлээж авах зар

139

poss-2

САНАЛ, ХҮСЭЛТ ҮЛДЭЭХ ХЭСЭГ