Аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн их засварын ажлыг байнгын ашиглалтад хүлээн авлаа.

75

Аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн их засварын ажлыг байнгын ашиглалтад хүлээн авлаа.
Аймгийн Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 79.9 сая төгрөгөөр Гүнгийнхэн ХХК-тай гэрээ байгуулан, аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн их засвар /дотор, мэс засал, гэмтэл, мэдрэлийн тасаг/-ын ажлыг гүйцэтгүүлж, 2017 оны 08 дугаар сарын 21-ний өдөр Улсын комисс ажиллан, байнгын ашиглалтад хүлээн авахаар шийдвэрлэлээ.

img_0483 img_0484 img_0487 img_0488 img_0495 img_0498 img_0499 img_0671 img_0673