Их дээд сургуулийн элсэлтийн бүртгэл эхэллээ.

114

Жил бүрийн Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын дараа их, дээд сургуулиудын хуваарь сонголт үргэлжилдэг. Говьсүмбэр аймагт энэ жил дээд сургуулиудын 1001 хуваарь ирсэн бөгөөд 223 Улсын их дээд сургуулийн үлдсэн 778 хувийн их дээд сургуулийн хуваарь ажээ.
Аймгийн хэмжээнд элсэлтийн ерөнхий шалгалтыг 11 судлагдахуунаар давхардсан тоогоор 1450 сурагч өгөхөөс 1423 сурагч хамрагдаж элсэлтийн ерөнхий шалгалт 98.1%-тай зохион байгуулагдсан байна.
Түүнчлэн МУИС-д онлайнаар бүртгүүлж 13 хүүхэд элсэн орохоор болсон бол Тайван улсын Чиен Күо технологийн Их сургуулийг 100 инженер хөтөлбөрийн хүрээнд 3 хүүхэд элсэн орж суралцахаар болсон байна. Их дээд сургуулийн хуваарь сонголт, бүртгэл 07 дугаар сарын 05-ны өдөр дуусах юм.

elselt20170704-04 elselt20170704-05 elselt20170704-01 elselt20170704-02