Удирдах ажилтнуудын 2017 оны 06 дугаар сарын 28-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөний ирцийн мэдээлэл, өгсөн үүрэг даалгавар

161

Ирцийн мэдээлэл: 2017 оны 06 дугаар сарын 28-ны өдрийн аймгийн Удирдах ажилтны шуурхай зөвлөгөөнд үүрэг бүхий оролцох 47 удирдах албан тушаалтнаас өөрийн биеэр 37, орны хүн оролцуулсан 4 / Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны дарга, Боловсрол, соёл, урлагийн газрын дарга, Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын дарга, Политехник коллежийн захирал/, нийт 41 албан тушаалтан оролцов. Албан томилолттой 1 /Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын хэлтсийн дарга/, ээлжийн амралттай 1 /Мэдээлэл холбоо сүлжээний эрхлэгч/, тодорхой бус шалтгааны улмаас ирээгүй 4 /Талын-Илч ОНӨААТҮГазрын захирал, Цөм сүргийн үржлийн төвийн захирал, Авто тээврийн төвийн дарга, Цахилгаан холбооны газрын дарга/ албан тушаалтан удирдах ажилтны шуурхай зөвлөгөөнд оролцоогүй болно.

Эрх бүхий оролцох удирдах албан тушаалтнаас аймгийн БЗӨБЦТС-ний дарга н.Азбаяр, Тогтвортой амьжиргаа 3 төслийн орон нутаг дахь ажилтан Л.Уранчимэг, Аудитын газрын дарга Б.Сарантуяа, СӨХ-ийн дарга н.Доржпүрэв нар оролцлоо.

 
Засаг даргаас өгөх үүрэг даалгавар:
 

Өгсөн үүрэг, даалгавар Хэрэгжүүлэх хугацаа Хэрэгжүүлэх байгууллага
1. Аж ахуйн нэгж, байгууллагууд хуваарийн дагуу аймгийн ногоон байгууламж, ойн зурвасын усалгаа арчилгааг хийж гүйцэтгэх 2017.06.28-2017.08.15-ны өдрийн хооронд Сүмбэр сумын ЗДТГ,

Бүх байгууллагууд

 

 

Жич: Дараагийн Удирдах ажилтны шуурхай зөвлөгөөнд Татварын хэлтэс, Музей тус тус 3-5 минутын нэмэлт мэдээлэл хийнэ.

 

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар