Төрийн албаны зөвлөлийн Салбар зөвлөлийн 2017 оны 07 дугаар хуралдааны хэлэлцэх асуудлын төлөвлөгөө, хуралдаанаас гарсан шийдвэр

144

Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн 2017 оны 07 дугаар хуралдаан 2017 оны 03 дугаар сарын 22-ний өдрийн 15.00 цагаас аймгийн ЗДТГ-ын хурлын танхимд боллоо. Тус хуралдаанаар дараах асуудлыг хэлэлцэв.

 

Хэлэлцэх асуудал

Гаргасан шийдвэр

1

Баянтал сумын 1 дүгээр багийн иргэн Ч.Энхцэцэг, Д.Эрдэнэцэцэг нараас үндэслэлгүй ажлаас халсан тухай өргөдөл

Баянтал сумын 1 дүгээр багийн иргэн Ч.Энхцэцэг, Д.Эрдэнэцэцэг нарын өргөдөлтэй холбогдуулан маргааныг хянан шалгах комиссыг Д.Сувд, Б.Магвансүрэн, М.Анхбаяр нарын бүрэлдэхүүнтэй байгуулж, комиссын даргаар Д.Сувдыг томилов.

2

Улсын бүртгэлийн хэлтсийн улсын бүртгэгч Т.Цэвэлмааг тангараг өргүүлэх тухай

Улсын бүртгэлийн хэлтсийн улсын бүртгэгч Т.Цэвэлмааг төрийн жинхэнэ албан хаагчийн тангараг өргүүлэхээр шийдвэрлэв.

3

Төрийн захиргааны байгууллагуудаар шалгалт хийсэн дүнг танилцуулах

Зөвлөлийн гишүүд бүрэн цуглаагүй байгаа тул 3 дугаар асуудлыг хойшлуулав.

 

 

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН САЛБАР ЗӨВЛӨЛ