Төрийн албаны зөвлөлийн Салбар зөвлөлийн 2017 оны 04 дүгээр хуралдааны хэлэлцэх асуудлын төлөвлөгөө, хуралдаанаас гарсан шийдвэр

51

Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн 2017 оны 04 дүгээр хуралдаан 2017 оны 02 дугаар сарын 13-ны өдрийн 10.00 цагаас аймгийн ЗДТГ-ын хурлын танхимд зохион байгуулаа. Тус хуралдаанаар дараах асуудлыг шийдвэрлэв.

Хэлэлцэх асуудал

Гарсан шийдвэр

1

Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалтын комисс, ажлын хэсэгт өөрчлөлт оруулах тухай

Мэргэшлийн шалгалт авах Салбар комиссын бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулан дараах бүрэлдэхүүнтэй байгууллаа. Комиссын дарга Б.Баттөр, Нарийн бичгийн дарга М.Анхбаяр, Гишүүдэд Б.Магвансүрэн, Н.Одонтуяа, С.Уранцэцэг, Д.Мөнхзул, Ц,Отгончимэг, Г.Төрболд, А.Мягмаржамц нарыг томилохоор шийдвэрлэв.

2

Говьсүмбэр аймгийн Төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагаанд

хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ хийх ажлын удирдамж

Гишүүдийн саналыг удирдамжинд тусган, дараагийн хуралдаанаар танилцуулахаар шийдвэрлэв.

 

 

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН САЛБАР ЗӨВЛӨЛ