Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгж

924
Компаний нэр Захирлын нэр Утасны дугаар Хаяг Байршил Хэмжээ /га/ Олгосон огноо захирамжийн дугаар Тусгай зөвшөөрлийн дугаар Тусгай зөвшөөрлийн дуусах хугацаа
1 Арвай Сүмбэр ХХК Б.Ганзориг 88115381 14-р хороолол ЭТОЧ 51а-57 тоот, БЗДүүрэг, Улаанбаатар хот Сүмбэр сумын Хөтөл нэртэй газарт 231.2 2016.06.22 А/169 ГСА-00002 2019.06.22