Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2021 оны 08 дугаар сарын 16-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг, даалгавар

63

 Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2021 оны 08 дугаар сарын 16-ны

өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг, даалгавар

Үүрэг даалгавар Хэрэгжүүлэх хугацаа Хэрэгжүүлэх байгууллага
1 Мал аж ахуйн болон төв, суурин газрын өвөлжилтийн бэлтгэлийг хангах ажлыг эрчимжүүлж, 14 хоног тутамд үр дүнг нэгтгэж тайлагнах 2021.08.30 Аймгийн ЗДТГ-ын хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс, Сумдын Засаг дарга, Хүнс, хөдөө, аж ахуйн газар, Мал эмнэлгийн газар, Боловсрол, соёл, урлагийн газар, Тохижилт Сүмбэр ОНӨААТҮГ, Авто тээврийн төвийн Говьсүмбэр аймаг дахь салбар, Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар, ус, дулаан,  эрчим, хүчээр хангагч байгууллагууд
2 Байгууллагын ойр орчмын болон нийтийн эзэмшлийн талбай, зам дагуу ургасан шарилж, хогийн ургамлыг устгах ажлыг зохион байгуулах 2021.08.30 Сумдын Засаг дарга нар, Засаг даргын харъяа хэлтэс, агентлагууд, Ойн анги, ОНӨААТҮГ-ууд

 

Дараагийн удирдах ажилтны шуурхай зөвлөгөөнд Мал эмнэлэг, Цөм сүрэг үржлийн төв нэмэлт мэдээлэл танилцуулна.