ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ЭРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНЫ ЗАР

128

ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ЭРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНЫ ЗАР

 

Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын 2019 оны 03 дугаар сарын 19-ны өдрийн А/123 дугаар захирамжийг үндэслэн дор дурдсан байршилд газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээний дуудлага худалдааг цахим хэлбэрээр /интернетээр/ зохион байгуулахаар зарлаж байна.

  1. Дуудлага худалдааны хэлбэр: Цахим хэлбэрээр /Интернетээр/ Засгийн газрын 2016 оны 10 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан “Газар өмчлүүлэх, эзэмшүүлэх, ашиглуулах дуудлага худалдаа явуулах журам”-ын дагуу дараах 6 байршилд газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний дуудлага худалдаа явагдана.

I – Сүмбэр сумын 2 дугаар багт, М-Ойл ХХК-ний зүүн талд буюу Залуучуудын 1 дүгээр өргөн чөлөөны урд талд 0,2 га /2000м2/ газрыг дахин үйлчилгээний зориулалтаар

II – Сүмбэр сумын 3 дугаар багт, Гомбосүрэн ноёны өргөн чөлөө 1, Дашваанжилын замын эсрэг талд 0,5 га /5000м2/ газрыг шатахуун түгээх станцын зориулалтаар

III – Сүмбэр сумын 2 дугаар багт, Залуучуудын өргөн чөлөө-1 зүүн урд талд 0,25 га /2500м2/ газрыг үйлчилгээний зориулалтаар

IV – Сүмбэр сумын 2 дугаар багт, Залуучуудын өргөн чөлөө-1 зүүн урд талд 0,25 га /2500м2/ газрыг үйлчилгээний зориулалтаар

V – Сүмбэр сумын 3 дугаар багт, Гомбосүрэн ноёны өргөн чөлөө 1-100 тоотын хойд талд 0,5 га /5000м2/ газрыг авто засвар, үйлчилгээний зориулалтаар

VI – Сүмбэр сумын 1 дүгээр багт, Замчдын гудамж 107 дугаар байрны хойд талд 0,12 га /1200м2/ газрыг гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар тус тус зарлаж байна.

2. Эзэмшүүлэх хугацаа: 15 жил /арван таван/

3. Анхны үнэ:

1-р байршил 9’000’000 /Есөн сая/ төгрөг

      2-р байршил 18’000’000 /Арван найман сая/ төгрөг

      3-р байршил 11’250’000 /Арван нэгэн сая хоёр зуун тавин мянган/ төгрөг

      4-р байршил 11’250’000 /Арван нэгэн сая хоёр зуун тавин мянган/ төгрөг

      5-р байршил 18’000’000 Арван найман сая/ төгрөг

      6-р байршил 1’620’000 /Нэг сая зургаан зуун хорин мянган/ төгрөг

  1. Дэнчин: 1-р байршил 900000 /Есөн зуун мянган/ төгрөг

              2-р байршил 1800000 /Нэг сая найман зуун мянган/ төгрөг

              3-р байршил 1125000 /Нэг сая нэг зуун хорин таван мянган/ төгрөг

              4-р байршил 1125000 /Нэг сая нэг зуун хорин таван мянган/ төгрөг

              5-р байршил 1800000 /Нэг сая найман зуун мянган/ төгрөг

           6-р байршил 162000 /Нэг зуун жаран хоёр мянган/ төгрөгийг 100220029002 тоот дансанд тушааж баримтыг хавсаргана.

  1. Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 39.1.6-д заасан хураамжийг 100220500941 дансанд тушааж баримтыг хавсаргасан байх.
  2. Гэрээний зүйл: Сүмбэр сумын 2019 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд заасны дагуу ашиглахтай холбогдсон зураг төслийг газар эзэмших гэрээ байгуулснаас хойш 6 сарын дотор багтаан боловсруулж ирүүлнэ.
  3. Цахим хуудас: Газрын цахим биржийн mle.mn хаягаар найдвартай сүлжээний доголдолгүй газраас нэвтэрч оролцоно.
  4. Дуудлага худалдаанд оролцогчдыг бүртгэх хугацаа: Дуудлага худалдаанд оролцогчдыг 2019 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдрийн 08 цаг 30 минутаас эхлэн 2019 оны 10 дугаар сарын 30-ний өдрийн 08 цаг 30 минут хүртэл зөвхөн ажлын өдрүүдэд, ажлын цагаар /08:30-17:30/ бүртгэж, баталгаажуулна.
  5. Дуудлага худалдаа эхлэх: Газрын цахим биржийн mle.mn хаягаар 2019 оны 10 дугаар сарын 30-ны өдрийн 09:00 цагаас эхлэнэ.
  6. Дуудлага худалдаа явагдах хугацаа: 2019 оны 10 дугаар сарын 30-ны өдрийн 09:00 цагаас эхлэн 15:00 цаг хүртэл тасралтгүй үргэлжилнэ.
  7. Дуудлага худалдааны ялагчийг тодруулах журам: Дуудлага худалдаанд хамгийн өндөр үнийн санал ирүүлсэн оролцогч ялагч болох бөгөөд ялагч нь дуудлага худалдаанд оролцох хүсэлтээ хугацаанд нь ирүүлж, дэнчин болон улсын тэмдэгтийн хураамжийг бүрэн төлсөн, өөрийн мэдээллээ үнэн зөв гаргасан, дуудлага худалдааны дэг журмыг зөрчөөгүй байна.

12. Газрын байршил, хил хязгаарын зураг схем:13. Техникийн нөхцлүүд: Газар олголт хийгдэхэд цахилгаан, ус дулааны шугам сүлжээний давхцал, зөрчил, маргаангүй талаар холбогдох байгууллагуудаас зөвшөөрлийн хуудас авагдсан болно.

14. Дуудлага худалдаа явуулах газрын байршил, хил хязгаар, заагийг харуулсан зураг, схем, холбогдох зөвшөөрлийн хуудас болон бусад дэлгэрэнгүй мэдээллийг аймгийн ГХБХБГ-ын 108 тоот өрөөнд өгч байна.

Жич: Дуудлага худалдаанд оролцогч нь Газрын цахим биржийн www.mle.mn сайтын талаар болон Засгийн газрын 2016 оны 10 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралт, Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газрын даргын 2018 оны 07 сарын 09-ний өдрийн А/121 дугаар тушаал зэрэгтэй урьдчилан сайтар танилцах шаардлагатай.

Лавлах утас: 70543387, 86091106