Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2019 оны 09 дүгээр сарын 30-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг, даалгавар

183

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2019 оны 09 дүгээр сарын 30-ны

өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг, даалгавар

 

Баянтал сум, Сүмбэр сум, Шивээговь сум, Цагдаагийн хэлтэс, Онцгой байдлын газар, Ус, цаг уур, орчны шинжилгээний алба, аймгийн Ахмадын хорооноос мэдээлэл хийнэ.

Үүрэг даалгавар Хэрэгжүүлэх хугацаа Хэрэгжүүлэх байгууллага
1

 

 

 

 

 

 

 

Албан тушаалын тодорхойлолт боловсруулан, Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэст хүргүүлж, Төрийн албаны зөвлөлөөр батлуулах. Агентлагийн дарга нарын тодорхойлолттой уялдуулан хийх

2019.10.06 Төрийн байгууллагууд
2

Намрын их цэвэрлэгээ хийх, Боржигин чуулгын арын шороо, Найрамдал хотхоны Баялаг дэлгүүрийн урд талын шороог цэгцлэх,

2019.10.05 Сумд, бүх байгууллагууд
3

Төрийн албан хаагчийг сонгон шалгаруулах ерөнхий шалгалтын бүртгэл  10 сарын 1-31-ний өдрүүдэд зохион байгуулагдахтай холбоотойгоор байгууллагууд сул орон тоогоо нөхөх тал дээр анхаарч ажиллах

  Бүх байгууллагууд
4

 

Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургуулийн хугацаа 10 сарын 9-11-ний өдрүүдэд болж урагшилсан тул бүх байгууллагууд бэлтгэл, идэвх оролцоондоо анхаарч ажиллах

  Бүх байгууллагууд
5

Нэгдсэн эмнэлэгт зүрх судасны тасаг байгуулахтай холбоотой тоглосон хандивын тоглолтын тасалбарын мөнгийг “Хүүхэд хөгжил” ТББ-ын дансанд шилжүүлэх

2019.10.04-ний өдрийн дотор Тасалбар авсан бүх байгууллагууд
6

Уул уурхайтай холбоотой төрийн бус байгууллагуудаас зохион байгуулж буй уулзалтанд оролцож, орон нутгийн бодлогыг иргэдэд танилцуулах

2019.10.01 ХОХБТХ, БОАЖГ, МХГ, Сүмбэр сум, Шивээговь сум
7

Хөрөнгө оруулалтын ажлыг эрчимжүүлэх, нүх ухаж байгаа ажлуудад анхаарач, хамгаалалт хийх

14 хоногийн дотор ХОХБТХ, болон холбогдох байгууллагууд
8

Наадмын талбайн нүхийг булах

14 хоногийн дотор Баянтал сум
9

Гэр хорооллын айлуудын ил задгай жорлонг түгжээтэй болгох

14 хоногийн дотор Сумд, багийн Засаг дарга нар
10

Аймгийн Засаг дарга 10 дугаар сарын 4-нд 4 дүгээр бар, 6-нд 5, 6 дугаар багийн өдөрлөгт оролцох тул бэлтгэл ажлыг сайтар хангах

2019.10.4, 6-ны өдөр Сүмбэр сум
11

Ахмадын сантай болох

2019.12.01 Бүх байгууллагууд