Төрийн албаны салбар зөвлөлийн үйл ажиллагаа

Төрийн жинхэнэ албаны тусгай шалгалт зохион байгууллаа

Говьсүмбэр аймагт төрийн жинхэнэ албаны тусгай шалгалтыг 2020 оны 5 дугаар сарын 22-ны өдөр зохион байгууллаа. Тус шалгалтын хүрээнд Орон нутгийн өмчийн газрын дарга, Хөдөлмөр,...

Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн ажиллах журам

Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн ажиллах журам

Дотоод сургалт зохион байгууллаа

Төрийн албаны тухай хууль тогтоомж, түүнтэй нийцүүлэн гаргасан заавар журмын хэрэгжилтийг хангуулах, албан хаагчдын мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх зорилгоор аймгийн Нийгмийн даатгалын...

“Албан тушаалын тодорхойлолт боловсруулах заавар журам”-ыг танилцуулж, үүрэг, чиглэл өглөө

Төрийн албаны зөвлөлийн Салбар зөвлөлөөс 2019 оны 04 сарын 23-ны өдөр аймгийн  Засаг даргын харьяа хэлтэс агентлагуудын дарга нар болон хүний...

Говьсүмбэр аймаг дахь төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгө

Говьсүмбэр аймаг дахь Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн 2018 оны .... дүгээр сарын .... –ны өдрийн .... дүгээр тогтоолын хавсралт   № Арга хэмжээ Ажил, үйлчилгээ Хугацаа Тоо, чанар, гүйцэтгэлийн шалгуур Хариуцах гишүүн Нэг....

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН 2018 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЭХНИЙ ХАГАС...

      2018.06.28                                                                                                Чойр хот          2018 онд Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөл нь Төрийн албаны тухай хууль тогтоомж болон түүнтэй...

Төрийн удирдах албан тушаалтны сонгон шалгаруулалт явагдаж байна

Төрийн жинхэнэ болон үйлчилгээний албаны удирдах ажилтны  сонгон шалгаруулалт 12 сарын 22-ны өдөр аймгийн Засаг даргын тамгын газарт зохион байгуулагдаж байна. Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр сумын...

Төрийн захиргааны албан хаагчийн тангараг өргөх ёслолын ажиллагаа боллоо.

Төрийн албанд шинээр орж байгаа албан хаагчид “Төрийн албан хаагч”-ийн тангараг өргөж Төрийн жинхэнэ албан хаагч болдог уламжлалтай. Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 1995 оны 109...

ҮЙЛ ЯВДЛЫН ХУАНЛИ

2020 . 06
Ня Да Мя Лха Пү Ба Бя
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
       

ТАНЫ БИДЭНД ИЛГЭЭХ САНАЛ, ХҮСЭЛТ