Төрийн албаны салбар зөвлөлийн үйл ажиллагаа

“Албан тушаалын тодорхойлолт боловсруулах заавар журам”-ыг танилцуулж, үүрэг, чиглэл өглөө

Төрийн албаны зөвлөлийн Салбар зөвлөлөөс 2019 оны 04 сарын 23-ны өдөр аймгийн  Засаг даргын харьяа хэлтэс агентлагуудын дарга нар болон хүний...

Говьсүмбэр аймаг дахь төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгө

Говьсүмбэр аймаг дахь Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн 2018 оны .... дүгээр сарын .... –ны өдрийн .... дүгээр тогтоолын хавсралт   № Арга хэмжээ Ажил, үйлчилгээ Хугацаа Тоо, чанар, гүйцэтгэлийн шалгуур Хариуцах гишүүн Нэг....

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН 2018 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЭХНИЙ ХАГАС...

      2018.06.28                                                                                                Чойр хот          2018 онд Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөл нь Төрийн албаны тухай хууль тогтоомж болон түүнтэй...

Төрийн удирдах албан тушаалтны сонгон шалгаруулалт явагдаж байна

Төрийн жинхэнэ болон үйлчилгээний албаны удирдах ажилтны  сонгон шалгаруулалт 12 сарын 22-ны өдөр аймгийн Засаг даргын тамгын газарт зохион байгуулагдаж байна. Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр сумын...

Төрийн захиргааны албан хаагчийн тангараг өргөх ёслолын ажиллагаа боллоо.

Төрийн албанд шинээр орж байгаа албан хаагчид “Төрийн албан хаагч”-ийн тангараг өргөж Төрийн жинхэнэ албан хаагч болдог уламжлалтай. Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 1995 оны 109...

Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн анхаарах асуудлаар сургалт зохион байгууллаа.

Төрийн албаны зөвлөлийн аймаг дахь салбар зөвлөлийн дэргэдэх Ёс зүйн хорооны 2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу тус Ёс зүйн хорооны гишүүн Д.Зандаръяа...

Говьсүмбэр аймгийн нутгийн захиргааны байгууллагын дэс, түслах түшмэлийн ангиллын төрийн жинхэнэ албан тушаалын ажлын...

Нэг. Сул орон тоог нөхөх зар   Төрийн албаны тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.5-д “Хуульд өөрөөр заагаагүй бол ажил олгогч Говьсүмбэр аймаг дахь Төрийн албаны...

Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалт боллоо.

Говьсүмбэр аймаг дахь Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөл нь Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалтын бүртгэлийг 2017 оны 04 дүгээр сарын 3,4-ний өдрүүдэд явуулж, сорил...

ҮЙЛ ЯВДЛЫН ХУАНЛИ

2020 . 06
Ня Да Мя Лха Пү Ба Бя
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
       

ТАНЫ БИДЭНД ИЛГЭЭХ САНАЛ, ХҮСЭЛТ