Говьсүмбэр аймгийн хөгжлийн цогц бодлого


ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ХӨГЖЛИЙН ЦОГЦ БОДЛОГО
(2010 – 2021 он)