СУМД

Сүмбэр сум

Сүмбэр сум

Шивээговь сум

Шивээговь сум

Баянтал сум

Баянтал сум

ГАЗАР, ХЭЛТЭС, АЛБА

Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газар

Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газар

 ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗАР

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗАР

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАР

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАР

Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар

Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар

Боловсрол, Шинжлэх ухааны газар

Боловсрол, Шинжлэх ухааны газар

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар

Төрийн Аудитын газар

Төрийн Аудитын газар

Говьсүмбэр аймгийн Прокурорын газар

Говьсүмбэр аймгийн Прокурорын газар

Говьсүмбэр аймаг дахь цагдаагийн хэлтэс

Говьсүмбэр аймаг дахь цагдаагийн хэлтэс

Шүүх шинжилгээний алба

Шүүх шинжилгээний алба

Нийгмийн даатгалын хэлтэс

Нийгмийн даатгалын хэлтэс

Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний газар

Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний газар

Орон нутгийн өмчийн газар

Орон нутгийн өмчийн газар

Санхүүгийн хяналт, аудитын алба

Санхүүгийн хяналт, аудитын алба

Биеийн тамир, спортын газар

Биеийн тамир, спортын газар

Говьсүмбэр аймаг Нэгдсэн эмнэлэг

Говьсүмбэр аймаг Нэгдсэн эмнэлэг

Мал эмнэлгийн газар

Мал эмнэлгийн газар