Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын төрийн захиргааныалбан тушаалын Сул орон тоог нөхсөн байдал

403

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын төрийн захиргааны

албан тушаалын Сул орон тоог нөхсөн байдал

2019.01.20

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль эрх зүйн хэлтсийн Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн гэрээний хяналт хариуцсан мэргэжилтэн, Хууль эрх зүйн хэлтсийн Эрх зүйн сургалт, сурталчилгаа, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх бодлого хариуцсан мэргэжилтэн, Нийгмийн бодлогын хэлтсийн Боловсрол, гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын бодлого хариуцсан мэргэжилтний сул орон тооны захиалгыг Төрийн албаны зөвлөлийн Салбар зөвлөлд хүргүүлж, Төрийн албаны зөвлөлийн Салбар зөвлөлийн 2018 оны 12 дүгээр сарын 14-ний өдрийн мэргэшлийн шалгалтын дүнгээр тухайн албан тушаалдаа хамгийн өндөр оноо авсан Баяртогтохын Үүрийнтуяаг Хууль эрх зүйн хэлтсийн Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн гэрээний хяналт хариуцсан мэргэжилтнээр, Гантулгын Дашжаргалыг Нийгмийн бодлогын хэлтсийн Боловсрол, гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын бодлого хариуцсан мэргэжилтнээр, Мягмарын Мөнхнаранг Хууль эрх зүйн хэлтсийн Эрх зүйн сургалт, сурталчилгаа, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх бодлого хариуцсан мэргэжилтнээр 2019 оны 01 дүгээр сард томилсон.