ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ

АЛБАН ЁСНЫ ЦАХИМ ХУУДСАНД ТАВТАЙ МОРИЛНО УУ.

СУЛ ОРОН ТОО /2019.05.01/

СУЛ ОРОН ТОО

Байгууллагын бүтцийн нэгж, албан тушаалын нэр Албан тушаалын ангилал, зэрэглэл Тайлбар :Тухайн албан тушаалын орон тооны нөхөн хангалтын тухай /Хууль ёсны сонгон шалгаруулалтгүй, дүгнэлтгүй, түр орлон, сул орон тоо г.м/

0

1 2

3

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

1 Гадаад харилцаа, нутгийн захиргааны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн ДТ ТЗ-5 Сул орон тоо
2 Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн Бүртгэлийн мэргэжилтэн ДТ ТЗ-5 Сул орон тоо
3 Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтсийн мэргэжилтэн ДТ ТЗ-5 Сул орон тоо

АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ

4 Ахлах мэргэжилтэн ДТ ТЗ-6 Сул орон тоо
5 Дотоод ажил, тогтоол шийдвэрийн биелэлт хариуцсан мэргэжилтэн ДТ ТЗ-5 Сул орон тоо
6 Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, олон нийттэй харилцах асуудал хариуцсан мэргэжилтэн ДТ ТЗ-5 Сул орон тоо

БАЯНТАЛ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

7 ДАХМ-ний үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч ТуТ ТЗ-3 Сул орон тоо
8 Санхүү албаны даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч ДТ ТЗ-5 Сул орон тоо
9 Бэлчээр, газар тариалан жижиг дунд үйлдвэрлэл худалдаа үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн ТуТ ТЗ-3 Сул орон тоо
10 Төрийн санийн мэргэжилтэн ТуТ ТЗ-3 Сул орон тоо
11 Нийгмийн бодлого худалдан авах ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн ТуТ ТЗ-3 Сул орон тоо
12 Байгаль орчны байцаагч ТуТ ТЗ-3 Сул орон тоо
13 Мал үржил, технологи хариуцсан мэргэжилтэн ТуТ ТЗ-3 Сул орон тоо

ШИВЭЭГОВЬ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

14 ЗДТГ-ын дарга ДТ ТЗ-7 Сул орон тоо
15 Төрийн сангийн мэргэжилтэн ТуТ ТЗ-3 Сул орон тоо
16 Жижиг дунд үйлдвэрлэл, сум хөгжүүлэх сан, хоршоо, бирж, Худалдаа, ахуйн үйлчилгээний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн ТуТ ТЗ-3 Сул орон тоо
17 Бэлчээр, тэжээл, газар тариалан, худаг усны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн ТуТ ТЗ-3 Сул орон тоо
18 Дотоод ажил, Хөрөнгө оруулалт худалдан авах ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн ТуТ ТЗ-3 Сул орон тоо

СҮМБЭР СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

19 Бэлчээр, тэжээл, газар тариалангийн суудал хариуцсан мэргэжилтэн ТуТ ТЗ-3 Сул орон тоо

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАР

20 Удирдлага, төлөвлөлт санхүү, үйлчилгээний хэлтэс, Эрүүл мэндийн эдийн засаг, төсвийн төлөвлөлт, хөрөнгийн бүртгэл, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлт, барилга байгууламж хариуцсан мэргэжилтэн ДТ ТЗ-5 Сул орон тоо
21 Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний хэлтэс, Эх барих эмэгтэйчүүд, нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд хариуцсан мэргэжилтэн ДТ ТЗ-5 Сул орон тоо
22 Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний хэлтэс, Нярай, хүүхэд, өсвөр үе, залуучуудын эрүүл мэнд хариуцсан мэргэжилтэн ДТ ТЗ-5 Сул орон тоо
23 Эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн зөвшөөрөл, сургалт, эрдэм шинжилгээ хариуцсан мэргэжилтэн ДТ ТЗ-5 Сул орон тоо
МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР
24 Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн хяналтын улсын байцаагч ДТ ТЗ-6 Сул орон тоо
25 Эрчим хүчний хяналтын улсын байцаагч ДТ ТЗ-6 Сул орон тоо
26  Мал эмнэлгийн /үржил/ хяналтын улсын байцаагч ДТ ТЗ-6 Сул орон тоо

БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗАР

27 Газрын хэвлий баялгийн ашиглалт, нөхөн сэргээлт, БО-нд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ, аудит хариуцсан мэргэжилтэн ДТ ТЗ-5 Сул орон тоо
28 Усны нөөц ашиглалт, хамгаалалт, ТББ ажиллах, дотоод ажил, мэдээллийн сан, тайлан мэдээ, хариуцсан мэргэжилтэн ДТ ТЗ-5 Сул орон тоо

БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН ГАЗАР

29 Биеийн тамир спортын газрын дарга АТ ТЗ-9 Сул орон тоо

БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ УРЛАГИЙН ГАЗАР

30 Сургуулийн өмнөх боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн ДТ ТЗ-5 Сул орон тоо
31 Түүх, нийгмийн ухааны мэргэжилтэн ДТ ТЗ-5 Сул орон тоо

ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗАР

32 Газрын удирдлагын хэлтсийн дарга ДТ ТЗ-7 Сул орон тоо
33 Геодези, зураг зүйн мэргэжилтэн ДТ ТЗ-5 Сул орон тоо
34 Хуулийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн ДТ ТЗ-5 Сул орон тоо
35 Барилга, хот байгуулалтын хэлтэс – Барилгын материалын үйлдвэрлэл, лабораторийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн ДТ ТЗ-5 Сул орон тоо

ТАТВАРЫН ХЭЛТЭС

36 Татварын орлогын тасгийн хувь хүний орлогын албан татвар, авто, сумд хариуцсан татварын улсын байцаагч ДТ ТЗ-6 Сул орон тоо
37 Хуулийн зөвлөх-хүний нөөц-дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн ДТ ТЗ-5 Сул орон тоо

ГЭР БҮЛ, ХҮҮХЭД ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН ГАЗАР

38 Хүүхдийн эрх, хамгаалал хариуцсан мэргэжилтэн ДТ ТЗ-5 Сул орон тоо

ХӨДӨЛМӨР, ХАЛАМЖИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ГАЗАР

39 Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн ДТ ТЗ-5 Сул орон тоо
40 Өрхийн мэдээллийн сангийн өргөдөл, гомдол, хөгжлийн бэрхшээлтэйй иргэний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн ДТ ТЗ-5 Сул орон тоо
41 Захиргаа, хяналтын хэлтсийн дарга (хүний нөөц, дотоод ажил хариуцна.) ДТ ТЗ-7 Сул орон тоо

ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАЗАР

42 Албаны дарга /Хөдөө аж ахуйн ололт нэвтрүүлэлт, хамтын ажиллагаа хариуцна/ ДТ ТЗ-7 Сул орон тоо
43 Хүнийн нөөц, сургалт, сурталчилгаа, тайлан мэдээ хариуцсан мэргэжилтэн ДТ ТЗ-5 Сул орон тоо

МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ГАЗАР

44 Мал, амьтны эрүүл мэндийн албаны дарга ДТ ТЗ-7 Сул орон тоо
45 Мал эмнэлгийн тасаг, Мал эмнэлгийн үйлчилгээний нэгж болон дотоод хяналт, шилжилт хөдөлгөөн, баталгаажуулалт, эмийн хяналтын асуудал хариуцсан улсын ахлах байцаагч ДТ ТЗ-7 Сул орон тоо
46 Зооноз, халдварт өвчин тандалтын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн ДТ ТЗ-5 Сул орон тоо
47 Шимэгчтэх, халдваргүй өвчин, малын эм, био бэлдмэлийн хэрэглээний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн ДТ ТЗ-5 Сул орон тоо
48 Өвчний мэдээ, тайлан, цахим бүртгэл, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн ДТ ТЗ-5 Сул орон тоо
49 Сүмбэр сумын Тархвар зүйч ТуТ ТЗ-3 Сул орон тоо
50 Баянтал сумын Тархвар зүйч ТуТ ТЗ-3 Сул орон тоо
51 Шивээговь сумын Тархвар зүйч ТуТ ТЗ-3 Сул орон тоо

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ХЭЛТЭС

52 Тэтгэмж, сайн дурын даатгалын байцаагч ДТ ТЗ-5 Сул орон тоо
53  Магадлагч эмч, тэтгэмж хяналтын байцаагч ДТ ТЗ-5 Сул орон тоо

 

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

Сэтгэгдэл үлдээх

Говьсүмбэр аймгийн хөгжлийн 2021 оны төлөвлөгөө

Говьсүмбэр аймгийг 2021-2025 хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл

Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын 2021-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр

Тогтоол шийдвэрүүд

ЗАХИРАМЖ

ТУШААЛ

Утасны жагсаалт

Таны бидэнд илгээх санал, хүсэлт

Contact Us