ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ

АЛБАН ЁСНЫ ЦАХИМ ХУУДСАНД ТАВТАЙ МОРИЛНО УУ.

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2017 ОНЫ ЗАХИРАМЖУУД

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2017 ОНЫ ЗАХИРАМЖУУД

Захирамжийн дугаар Он, сар, өдөр Захирамжийн агуулга Үзэх
1 А/01 2017.01.02 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
2 А/02 2017.01.02 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай Үзэх
3 А/03 2017.01.03 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
4 А/04 2017.01.12 Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай Үзэх
5 А/05 2017.01.12 Говьсүмбэр мастер кросс-2017 автомашины бартаат замын уралдаан зохион байгуулах комисс томилох тухай Үзэх
6 А/06 2017.01.16 Төлөвлөгөө батлах тухай Үзэх
7 А/07 2017.01.16 Боловсрол, соёл урлагийн газрын журам, бүтэц, орон тоог шинэчлэн батлах тухай Үзэх
8 А/08 2017.01.16 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
9 А/09 2017.01.16 М.Нямжавт буцалтгүй тусламж  олгох тухай Үзэх
10 А/10 2017.01.16 Эрүүл мэндийн газрын бүтэц, орон тоог батлах тухай Үзэх
11 А/11 2017.01.18 Журам, төлбөрт хэмжээ батлах тухай Үзэх
12 А/12 2017.01.18 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
13 А/13 2017.01.18 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
14 А/14 2017.01.18 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
15 А/15 2017.01.18 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
16 А/16 2017.01.18 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
17 А/17 2017.01.19 Боловсролыг дэмжих дэд хөтөлбөрийн задаргааг батлах тухай Үзэх
18 А/18 2017.01.20 Худалдаа үйлчилгээний байгууллагын ажиллах цагийн хуваарийг батлах тухай Үзэх
19 А/19 2017.01.24 Үр дүнгийн урамшуулал олгох тухай Үзэх
20 А/20 2017.01.26 Ш.Билэггүмбэрэлд эрх шилжүүлэх тухай Үзэх
21 А/21 2017.01.21 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
22 А/22 2017.01.27 Зорилтот бүлэгт чиглэсэн дэд хөтөлбөрийн задаргаа батлах тухай Үзэх
23 А/23 2017.01.27 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
24 А/24 2017.01.27 Газар эзэмших эрхийг хэсэгчлэн шилжүүлэх тухай Үзэх
25 А/25 2017.01.27 Өмнө нь гэр бүлийг хэрэгцээнд дундаа хамтран өмчилсөн газрыг гэр бүлийн нэг гишүүнд шилжүүлэх тухай Үзэх
26 А/26 2017.01.27 Газар эзэмших эрхийг шилжүүлэх тухай Үзэх
27 А/27 2017.01.27 Газар эзэмших эрхийг баталгаажуулах тухай Үзэх
28 А/28 2017.01.31 Боловсрол, соёлын салбарын төсвийн шууд захирагч нарт үр дүнгийн урамшуулал олгох тухай Үзэх
29 А/29 2017.01.31 Хүүхдийн төлөө зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай Үзэх
30 А/30 2017.01.31 Биеийн тамир, спортыг хөгжүүлэх дэд хөтөлбөрийн задаргаа батлах тухай Үзэх
31 А/31 2017.01.31 Соёл, урлагийг хөгжүүлэх дэд хөтөлбөрийн задаргаа батлах тухай Үзэх
32 А/32 2017.02.01 Төрийн албан хаагчдын харилцаа, хандлага, ёс зүйг сайжруулахад чиглэсэн дэд хөтөлбөрийг 2017 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, төсвийн зардлыг батлах тухай Үзэх
33 А/33 2017.02.01 Хуулийн байгууллагын үйлчилгээний чанарыг сайжруулах иргэдэд эрх зүйн мэдлэг олгох дэд хөтөлбөрийн 2017 онд хэрэгжүүлэх төсвийн зардлыг батлах тухай Үзэх
34 А/34 2017.02.01 Эрх олгох тухай Үзэх
35 А/35 2017.02.16 Газар эзэмшүүлэх тухай Үзэх
36 А/36 2017.02.17 Салбар зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай Үзэх
37 А/37 2017.02.17 Байнгын ажиллагаатай зөвлөл байгуулах тухай Үзэх
38 А/38 2017.02.20 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
39 А/39 2017.02.20 Жижиг дунд үйлдвэрлэл, үйлчилгээг хөгжүүлэх аймгийн дэд хөтөлбөрийг 2017 онд хэрэгжүүлж үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, төсвийн зардлыг батлах тухай Үзэх
40 А/40 2017.02.20 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
41 А/41 2017.02.20 Салбар зөвлөл байгуулах тухай Үзэх
42 А/42 2017.02.20 Аймгийн Засаг даргын шатлалын журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай Үзэх
43 А/43 2017.02.20 Аймгийн “Аварга малчин” цол, тэмдэг олгох тухай Үзэх
44 А/44 2017.02.20 Аймгийн “Алдарт уяач” цол, тэмдэг олгох тухай Үзэх
45 А/45 2017.02.20 Төрийн захиргааны албан тушаалын зэрэг дэв олгох тухай Үзэх
46 А/46 2017.02.20 Төрийн захиргааны албан хаагчийн тангараг өргүүлж, төрийн жинхэнэ албан хаагч болгох тухай Үзэх
47 А/47 2017.02.20 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
48 А/48 2017.02.20 Хариуцлагатай жижүүр ажиллуулах тухай Үзэх
49 А/49 2017.02.20 “Зэвсэгт хүчний 96 жилийн ой”-г тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай Үзэх
50 А50/ 2017.02.21 80-с дээш настай ахмадууд хүндэтгэл үзүүлэх зардал батлах тухай Үзэх
51 А/51 2017.02.21 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
52 А/52 2017.02.21 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
53 А/53 2017.02.22 Арга хэмжээнд шаардагдах төсөв, зардал батлах тухай Үзэх
54 А/54 2017.02.22 Цэргийн дүйцүүлэх албыг мөнгөн төлбөрийн хэлбэрээр орлуулан хаасанд тооцох тухай Үзэх
55 А/55 2017.02.22 Газар эзэмших эрхийг шилжүүлэх тухай Үзэх
56 А/56 2017.02.22 Газар эзэмших эрхийг шилжүүлэх тухай Үзэх
57 А/57 2017.02.22 Газар ашиглах эрхийг дуусгавар болгон газар эзэмшүүлэх тухай Үзэх
58 А/58 2017.02.22 Өмнө нь гэр бүлийг хэрэгцээнд дундаа хамтран өмчилсөн газрыг гэр бүлийн нэг гишүүнд шилжүүлэх тухай Үзэх
59 А/59 2017.02.23 Комисс томилох тухай Үзэх
60 А/60 2017.02.23 Ж.Соёлмаа, П.Сарангэрэл, Б.Энхтүвшин, Ц.Нэргүй, Н.Одгэрэл, С.Сарантогтох, Д.Жаргалсайхан, У.Баярмаа, С.Батжаргал нарыг татах тухай Үзэх
61 А/61 2017.03.07 Дотоод аудитын хороо байгуулах тухай Үзэх
62 А/62 2017.03.07 Чойр хөгжлийн лиг-2017 тэмцээнд оролцох тамирчдад дэмжлэг үзүүлэх тухай Үзэх
63 А/63 2017.03.07 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
64 А/64 2017.03.09 Цэцэг өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакцинжуулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай Үзэх
65 А/65 2017.03.15 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
66 А/66 2017.03.15 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
67 А/67 2017.03.15 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
68 А/68 2017.03.15 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
69 А/69 2017.03.15 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
70 А/70 2017.03.15 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
71 А/71 2017.03.15 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
72 А/ 72 2017.03.15 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
73 А/73 2017.03.15 Газар эзэмшүүлэх эрхийг дуусгавар болгох тухай Үзэх
74 А/74 2017.03.15 Аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх, дэд хөтөлбөрийг 2017 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, төсвийн зардлын батлах тухай Үзэх
75 А/75 2017.03.15 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
76 А/76 2017.03.15 Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын хэлтсийн дэргэдэх Гомдлын шаардлагыг / орон тооны бус / зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай Үзэх
77 А/77 2017.03.16 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
78 А/78 2017.03.16 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
79 А/79 2017.03.17 Жендерийн салбар хорооны бүрэлдэхүүн ажиллах журмыг шинэчлэн батлах тухай Үзэх
80 А/80 2017.03.17 Салбар комисс байгуулах тухай Үзэх
81 А/81 2017.03.22 Төрийн захиргааны албан хаагчийн тангараг өргүүлж, төрийн жинхэнэ албан хаагч болгох тухай Үзэх
82 А/82 2017.03.24 Газар эзэмшүүлэх эрхийг шилжүүлэх тухай Үзэх
83 А/83 2017.03.24 Газар эзэмшүүлэх эрхийг шилжүүлэх тухай Үзэх
84 А/84 2017.03.24 Газар эзэмшүүлэх эрхийг шилжүүлэх тухай Үзэх
85 А/85 2017.03.24 Газар эзэмшүүлэх эрхийг шилжүүлэх тухай Үзэх
86 А/86 2017.03.24 Газар эзэмшүүлэх тухай Үзэх
87 А/87 2017.03.24 Газар эзэмшүүлэх эрхийг шилжүүлэх тухай Үзэх
88 А/88 2017.03.24 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай Үзэх
89 А/89 2017.03.28 Тээврийн хэрэгсэл техникийн хяналтын улсын үзлэг явуулах, албан татвар төлбөр хураах тухай Үзэх
90 А/90 2017.03.28 Хурдан морины уралдааныг хориглох тухай Үзэх
91 А/91 2017.03.29 Эрүүл мэндийн хөгжүүлэх дэд хөтөлөрийн задаргаа батлах тухай Үзэх
92 А/92 2017.03.29 Боржигон өв соёлыг өвлүүлэх, түгээн дэлгэрүүлэх ажлыг зохиог байгуулах комисс томилор тухай Үзэх
93 А/93 2017.03.29 Салбар зөвлөл шинэчлэн байгуулах тухай Үзэх
94 А/94 2017.03.30 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
95 А/95 2017.03.31 Мэдээллийн ил тод байдлыг хангах арга хэмжээний төсөв батлах тухай Үзэх
96 А/96 2017.03.31 Эргүүл шалгалтын ажил зохиог байгуулах тухай Үзэх
97 А/97 2017.04.03 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
98 А/98 2017.04.03 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
99 А/99 2017.04.04 Чойр хөгжлийн лиг тэмцээнийг зохиог байгуулах зардал гаргах тухай Үзэх
100 А/100 2017.04.04 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
101 А/101 2017.04.04 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
102 А/102 2017.04.04 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
103 А/103 2017.04.13 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
104 А/104 2017.04.13 Багцаар батлагдсан төсвийг хувиарилах тухай Үзэх
105 А/105 2017.04.13 Мод тарих үндэсний өдрийн хүрээнд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай Үзэх
106 А/106 2017.04.13 Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай Үзэх
107 А/107 2017.04.13 Хөдөлмөр эрхлэлтийн салбар зөвлөл шинэчлэн батлах тухай Үзэх
108 А/108 2017.04.14 Аймгийн чадавхи бэхжүүлэх баг байгуулах тухай Үзэх
109 А/109 2017.04.14 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
110 А/110 2017.04.21 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
111 А/111 2017.04.21 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
112 А/112 2017.04.21 Гоц халдварт шүлхий өвчнөөс сэргийлэх вакцинжуулалтыг зохион байгуулах тухай Үзэх
113 А/113 2017.04.24 Спортын бага наадам зохион байгуулах тухай Үзэх
114 А/114 2017.04.25 Хугацаат цэргийн албаны нэгдүгээр ээлжийн цэрэг татлага халалтын ажлыг зохион байгуулах тухай Үзэх
115 А/115 2017.04.25 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
116 А/116 2017.04.25 П.Насан-Эрдэнэд тусламж олгох тухай Үзэх
117 А/117 2017.04.25 Ч.Батчулуунд тусламж олгох тухай Үзэх
118 А/118 2017.04.25 Газар өмчлүүлэх, эзэмшүүлэх, ашиглуулах, дуудлага худалдаа явуулах тухай Үзэх
119 А/119 2017.04.25 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
120 А/120 2017.04.25 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
121 А/121 2017.04.25 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
122 А/122 2017.04.25 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
123 А/123 2017.04.25 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
124 А/124 2017.04.26 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
125 А/125 2017.04.27 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
126 А/126 2017.05.08 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
127 А/127 2017.05.10 Аймгийн Засаг даргын шагналын журам шинэчлэн батлах тухай Үзэх
128 А/128 2017.05.10 Газар эзэмших эрхийг шилжүүлэх тухай Үзэх
129 А/129 2017.05.10 Үнэлгээний хороог өөрчлөн байгуулах тухай Үзэх
130 А/130 2017.05.10 Үнэлгээний хороог өөрчлөн байгуулах тухай Үзэх
131 А/131 2017.05.10 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
132 А/132 2017.05.10 Биеийн тамир спортыг хөгжүүлэх дэд хөтөлбөрийн төсвийн задаргаа батлах тухай Үзэх
133 А/133 2017.05.10 Аймгийн Засаг даргын нэрэмжит спортын бага наадмын төсвийн задаргаа батлах тухай Үзэх
134 А/134 2017.05.10 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
135 А/135 2017.05.10 Газар эзэмших эрхийг шилжүүлэх тухай Үзэх
136 А/136 2017.05.10 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
137 А/137 2017.05.12 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
138 А/138 2017.05.12 Газар эзэмшүүлэх тухай Үзэх
139 А/139 2017.05.12 Газар эзэмшүүлэх эрх дуусгавар болгох тухай Үзэх
140 А/140 2017.05.15 Газах өмчлүүлэх эзэмшүүлэх, ашиглуулах, төсөл сонгон шалгаруулалт явуулах тухай Үзэх
141 А/141 2017.05.15 Газар эзэмших эрхийг шилжүүлэх тухай Үзэх
142 А/142 2017.05.15 Газар эзэмших эрхийг шилжүүлэх тухай Үзэх
143 А/143 2017.05.15 Газар эзэмшүүлэх эрх дуусгавар болгох тухай Үзэх
144 А/144 2017.05.17 Эрх шилжүүлэх тухай Үзэх
145 А/145 2017.05.17 Ажлын хэсэг шинэчлэн байгуулах тухай Үзэх
146 А/146 2017.05.17 Говьсүмбэр аймгийн жижиг, дунд үйлдвэрлэл үйлчилгээг хөгжүүлэх,тэргүүлэх чиглэл тогтоох тухай Үзэх
147 А/147 2017.05.17 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
148 А/148 2017.05.17 Мэдээллийн ил тод байдлыг хангах арга хэмжээний төсвийн задаргааг өөрчлөн батлах тухай Үзэх
149 А/149 2017.05.17 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
150 А/150 2017.05.19 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
151 А/151 2017.05.19 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай Үзэх
152 А/152 2017.05.19 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
153 А/153 2017.05.19 Тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай Үзэх
154 А/154 2017.05.19 Мал эмнэлгийн ариун цэврийн ажил зохион байгуулах тухай Үзэх
155 А/155 2017.05.22 Тусгай зөвшөөрөл шинээр олгох тухай Үзэх
156 А/156 2017.05.23 Орон тооны бус салбар зөвлөл байгуулах тухай Үзэх
157 А/157 2017.05.24 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
158 А/158 2017.05.24 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
159 А/159 2017.05.24 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
160 А/160 2017.05.24 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
161 А/161 2017.05.24 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
162 А/162 2017.05.24 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
163 А/163 2017.05.24 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
164 А/164 2017.05.24 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
165 А/165 2017.05.24 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
166 А/166 2017.05.24 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
167 А/167 2017.05.24 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
168     А/168 2017.05.25 Тохижилт бүтээн байгуулалтыг нэмэгдүүлэх арга хэмжээний зардлын задаргааг батлах тухай Үзэх
169 А/169 2017.05.31 Комисс томилох тухай Үзэх
170 А/170 2017.05.31 Г.Алтангэрэл, Н.Одончимэг, М.Мөнгөнбаатар нарыг шагнах тухай Үзэх
171 А/171 2017.05:31 Хүүхдийн дуу хоолойг сонсох өдрийг тогтоох тухай Үзэх
172 А/172 2017.05:31 Газрын хэмжээг баталгаажуулах тухай Үзэх
173 А/173 2017.05:31 Газар эзэмших эрхийг шилжүүлэх тухай Үзэх
174 А/174 2017.05:31 Газар эзэмших эрхийг дуусгавар болгох тухай Үзэх
175 А/175 2017.05:31 Газар эзэмших эрхийг дуусгавар болгох тухай Үзэх
176 А/176 2017.05:31 Монгол улсын иргэнд газар өмчлүүлэх шийдвэрт өөрчлөлт оруулах тухай Үзэх
177 А/177 2017.06.06 Газар эзэмших эрхийг баталгаажуулах тухай Үзэх
178 А/178 2017.06.07 Баяр наадам зохион байгуулах тухай Үзэх
179 А/179 2017.06.07 Цэвэр сайхан орчин аян зохион байгуулах ажлын хэсэг томилох тухай Үзэх
180 А/180 2017.06.07 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
181 А/181 2017.06.08 Мал сүрэгт үзлэг ангилал хийх тухай Үзэх
182 А/182 2017.06.14 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
183 А/183 2017.06.14 Ч.Амарболдод дэмжлэг үзүүлэх тухай Үзэх
184 А/184 2017.06.14 Д.Азжаргалд тусламж олгох тухай Үзэх
185 А/185 2017.06.14 М.Чинхутагт дэмжлэг үзүүлэх тухай Үзэх
186 А/186 2017.06.14 Б.Баясгаланд дэмжлэг үзүүлэх тухай Үзэх
187 А/187 2017.06.14 М.Ганчимэгт дэмжлэг үзүүлэх тухай Үзэх
188 А/188 2017.06.14 Аймгийн хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх зардал гаргах тухай Үзэх
189 А/189 2017.06.14 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
190 А/190 2017.06.16 Хүүхдийн эрхийн хууль зүйн хороо байгуулах тухай Үзэх
191 А/191 2017.06.20 Сонгуулийн санал авах өдөр зарим аж ахуйн үйл ажиллхгххг хориглох тухай Үзэх
192 А/192 2017.06.20 Төрөөс эрүүл мэндийн талаар баримтлах бодлогыг хэрэгжүүлэх Говьсүмбэр аймгийн дэд хөтөлбөрийг батлах тухай Үзэх
193 А/193 2017.06.20 Ажлын хэсэг томилох тухай Үзэх
194 А/194 2017.06.30 Баяр наадмын товыг өөрчлөн батлах тухай Үзэх
195 А/195 2017.07.03 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
196 А/196 2017.07.03 Т.Батсэрээтэр, А.Чимэгмаа, Р.Эрдэнэцэцэг, С.Өнөржаргал, Л.Алтангэрэл, Г.Мөнхсайхан, Т.Лхамжав, Ө.Нэргүй нарыг шагнах тухай Үзэх
197 А/197 2017.07.03 Өвөлжилтийн бэлтгэл хангуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
198 А/198 2017.07.05 Сонгуулийн санал авах өдөр зарим аж ахуйн үйл ажиллагааг хориглох тухай Үзэх
199 А/199 2017.07.05 Газар эзэмшүүлэх тухай Үзэх
200 А/200 2017.07 05 Газар эзэмших эрхийг шилжүүлэх тухай Үзэх
201 А/201 2017.07.06 Жуух бичиг хэвлүүлэхэд хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
202 А/202 2017.07.06 Э.Мөнхзул, Ш.Мэндсайхан, С.Гантулга, Н.Буянжаргал нарыг шагнах тухай Үзэх
203 А/203 2017.07.06 Ёслолын жагсаал зохион байгуулах тухай Үзэх
204 А/204 2017.07.06 Хариуцлагатай жижүүр ажиллуулах тухай Үзэх
205 А/205 2017.07.06 Тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай Үзэх
206 А/206 2017.07.06 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
207 А/207 2017.07.10 Цол олгох тухай Үзэх
208 А/208 2017.07.10 Цол олгох тухай Үзэх
209 А/209 2017.07.10 Цол олгох тухай Үзэх
210 А/210 2017.07.10 Аймгийн начин цол олгох тухай Үзэх
211        А/211  2017.07.10  Аймгийн заан цол олгох тухай Үзэх
212        А/212  2017.07.10  Аймгийн арслан цол олгох тухай Үзэх
 213 Үзэх
 214        А/214  2017.07.25  Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
 215        А/215  2017.07.25  Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
 216        А/216  2017.08.01  “Оюутны сургалтын тэтгэлэг” авах иргэнийг сонгон шалгаруулах ажлын хэсгийг батлах тухай Үзэх
 217        А/217  2017.08.08  Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
 218        А/218  2017.08.11  Газар эзэмшүүлэх эрхийг шилжүүлэх тухай Үзэх
 219        А/219  2017.08.23  АЗД-ын нэрэмжит Сургалтын тэтгэлэг олгох тухай Үзэх
 220        А/220  2017.08.24  Газар эзэмшүүлэх тухай Үзэх
 221        А/221  2017.08.24  Газар эзэмшүүлэх эрхийг шилжүүлэх тухай Үзэх
 222        А/222  2017.08.24  Газар эзэмшүүлэх эрхийг шилжүүлэх тухай Үзэх
 223        А/223  2017.08.24  Газар эзэмшүүлэх эрхийг шилжүүлэх тухай Үзэх
 224        А/224  2017.08.28  Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
 225        А/225  2017.08.28  Газар өмчлүүлэх, эзэмшүүлэх, ашиглуулах дуудлага худалдаа явуулах тухай Үзэх
 226        А/226  2017.08.29  Газар эзэмшүүлэх тухай Үзэх
 227        А/227  2017.09.08  Үйлдвэр хөдөө, аж ахуйн газрын дэргэдэх Цөм сүргийн үржлийн төвийг өөрчлөн байгуулах тухай Үзэх
 228        А/228  2017.09.08  Дайчилгааны бэлтгэл нөөцийн нэг, хоёрдугаар зэргийн бэлтгэл үүрэгтнүүдтэй сургалт зохион байгуулах тухай Үзэх
 229        А/229  2017.09.11  Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
 230        А/230  2017.09.12  Сүмбэр хонь цөм сүрэг Орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газрыг өөрчлөн байгуулах тухай Үзэх
 231        А/231  2017.09.14  Дэмжлэг үзүүлэх тухай Үзэх
 232        А/232  2017.09.14  Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
 233        А/233  2017.09.14  Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай Үзэх
 234        А/234  2017.09.14  Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай Үзэх
 235        А/235  2017.09.14  Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай Үзэх
 236        А/236  2017.09.14  Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай Үзэх
 237        А/237  2017.09.15  Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
 238        А/238  2017.09.18  О.Цэрэнчимэд, Г.Цэрэндолгор, Б.Болормаа, А.Отгонбаатар, О.Бадамцэцэг нарыг шагнах тухай Үзэх
 239        А/239  2017.09.18  Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
 240        А/240  2017.09.18  “Аймгийн гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааг салбараар хөгжүүлэх” дэд хөтөлбөрийг 2017 онд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө, төсвийн залдлыг батлах тухай Үзэх
 241        А/241  2017.09.19  Шилдэг тохижилт, бүтээн байгуулалт бий болгосон иргэн, аж ахуй нэгжид урамшуулах олгох тухай Үзэх
 242 А/242  2017.09.19  Багцалсан төсвийн задаргааг хувиарлах тухай Үзэх
 243  А/243  2017.09.19  Мод тарьж, ургуулсан иргэн, аж ахуй нэгжид урамшуулал олгох тухай Үзэх
 244  А/244  2017.09.19  Үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулах тухай Үзэх
 245  А/245  2017.09.19  Бруцеллёз өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх витаминжуулалтыг зохион байгуулах тухай Үзэх
 246  А/246  2017.09.21  Үйлдвэрчний эвлэлийн 100 жилийн ойг тэмдэглэх тухай Үзэх
 247  А/247  2017.09.21  Волейболын өсвөрийн улсын аварга шалгаруулах тэмцээнийг зохион байгуулах комисс томилох тухай Үзэх
248  А/248  2017.09.21  Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
249  А/249  2017.09.21  Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
250  А/250  2017.09.21  Монгол улсын иргэнд газар өмчлүүлэх шийдвэрт өөрчлөлт оруулах тухай Үзэх
 251  А/251  2017.10.02  Гоц халдварт шүлхий өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакцинжуулалтыг зохион байгуулах тухай Үзэх
 252  А/252  2017.10.02  Ажлын хэсэг томилох тухай Үзэх
 253  А/253  2017.10.03  Газар эзэмшүүлэх эрхийг шилжүүлэх тухай Үзэх
 254  А/254  2017.10.03  Газар ашиглуулах тухай Үзэх
 255  А/255  2017.10.03  Газар эзэмшүүлэх эрхийг шилжүүлэх тухай Үзэх
 256  А/256  2017.10.03  Газар эзэмшүүлэх эрхийг шилжүүлэх тухай Үзэх
 257  А/257  2017.10.03  Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын ажиллах журам, бүтэц, орон тоог шинэчлэн батлах тухай Үзэх
 258  А/258  2017.10.03  “Хөдөөгийн багш нарын спортын наадам”-ыг зохион байгуулах ажлын хэсгийг батлах тухай Үзэх
 259  А/259  2017.10.04  Эргүүл шалгалтын ажлыг зохион байгуулах тухай Үзэх
 260  А/260  2017.10.04  Нэр өөрчлөх тухай Үзэх
 261  А/261  2017.10.05  Боржигидай сэцэн  яруу найргийн наадам зохион байгуулахад дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх тухай Үзэх
 262  А/262  2017.10.05  Б.Одгэрэл, Ч.Болортуяа, Ц.Мягмарсүрэн, Г.Шинэцэцэг, Ж.Бадамцэцэг, Г.Дорждэрэм нарыг шагнах тухай Үзэх
 263  А/263  2017.10.06  Ажлын хэсэг томилох тухай Үзэх
 264  А/264  2017.10.06  Журам шинэчлэн батлах тухай Үзэх
 265  А/265  2017.10.16  Хугацаат цэргийн албаны хоёрдугаар ээлжийн цэрэг татлага, халалтыг ажлыг зохион байгуулж явуулах тухай Үзэх
 266  А/266  2017.10.16  Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
 267  А/267  2017.10.17  Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
 268  А/268  2017.10.17  Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
 269  А/269  2017.10.26  Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
 270  А/270  2017.10.31  Комисс байгуулах тухай Үзэх
 271  А/271  2017.10.31  Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
 272  А/272  2017.10.31  Үзлэг, шинжилгээ зохион байгуулах тухай Үзэх
 273  А/273  2017.10.31  Газар эзэмшүүлэх тухай Үзэх
 274  А/274  2017.10.31  Газар эзэмших эрхийг шилжүүлэх тухай Үзэх
 275  А/275  2017.10.31  Газар эзэмшүүлэх тухай Үзэх
 276  А/276  2017.10.31  Газар эзэмшүүлэх тухай Үзэх
 277  А/277  2017.10.31  Газар эзэмшүүлэх тухай Үзэх
 278  А/278  2017.10.31  Монгол улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай Үзэх
 279  А/279  2017.10.31  Газар эзэмшүүлэх тухай Үзэх
 280  А/280  2017.10.31  Газар эзэмших эрхийг шилшүүлэх тухай Үзэх
 281  А/281  2017.11.01  Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай Үзэх
 282  А/282  2017.11.01  Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай Үзэх
 283  А/283  2017.11.01  Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай Үзэх
 284  А/284  2017.11.01  Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай Үзэх
 285  А/285  2017.11.01  Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай Үзэх
 286  А/286  2017.11.01  Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай Үзэх
 287  А/287  2017.11.01  Тусгай зөвшөөрөл сунгар тухай Үзэх
 288  А/288  2017.11.02  Газар эзэмшүүлэх эрхийг шилжүүлэх тухай Үзэх
 289  А/289  2017.11.03  С.Саранчимэг, Б.Батчимэг, Г.Лхам, П.Хандмаа нарыг шагнах тухай Үзэх
 290  А/290  2017.11.07 Өмнө нь гэр бүлийн хэрэгцээнд дундаа хамтран өмчилсөн газрыг гэр бүлийн нэг гишүүнд шилжүүлэх тухай Үзэх
 291   А/291  2017.11.07  Газар эзэмших эрхийг баталгаажуулах тухай Үзэх
 292   А/292  2017.11.07  Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
 293   А/293  2017.11.07  Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
 294   А/294  2017.11.07  Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
 295   А/295  2017.11.07  Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
 296   А/296  2017.11.07  Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
 297   А/297  2017.11.07  Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
 298   А/298  2017.11.15  Тусгай зөвшөөрөл шинээр олгох тухай Үзэх
 299   А/299  2017.11.15  Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай Үзэх
 300  A/300 Үзэх
 301   A/301 Үзэх
 302   A/302 Үзэх
 303   A/303 Үзэх
 304   A/304 Үзэх
 305   A/305 Үзэх
 306   A/306 Үзэх
 307   A/307 Үзэх
 308   A/308 Үзэх
 309   A/309 Үзэх
 310   A/310 Үзэх
 311  A/311 Үзэх
 312  A/312 Үзэх
 313  A/313 Үзэх
 314  A/314  2017.11.28  Мал эмнэлгийн хяналтын цэг байгуулах тухай Үзэх
 315  A/315 Үзэх
 316  A/316  2017.11.28  Комисс томилох тухай Үзэх
 317  A/317  2017.11.30  “Жуух бичиг” хэвлүүлэхэд хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
 318  A/318  2017.11.30  Д.Эрдэнэ-Оюун, Н.Эрдэнэцэцэг, Ц.Наранжаргал, Н.Эрдэнэзул нарыг шагнах тухай Үзэх
 319  A/319  2017.11.30  Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай Үзэх
 320  A/320  2017.11.30  Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай Үзэх
 321  A/321  2017.11.30  Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай Үзэх
 322  A/322  2017.11.30  Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай Үзэх
 323  A/323  2017.12.04  Д.Тамирт төрийн захиргааны албант тушаалын зэрэг дэв олгох тухай Үзэх
 324  A/324  2017.12.04  Хөрөнгө залцуулах тухай Үзэх
 325  A/325  2017.12.04  Аймгийн тэргүүний цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургууль шалгаруулах журам батлах тухай Үзэх
 326  A/326  2017.12.06  Багцалсан төсвийн задаргааг хуваарилах тухай Үзэх
 327  A/327  2017.12.06  “Соёл, урлагийг хөгжүүлэх” дэд хөтөлбөрийн задаргааг шинэчлэн батлах тухай Үзэх
 328  A/328  2017.12.06  “Миний сонингууд” номыг гаргахад дэмжлэг үзүүлэх тухай Үзэх
 329  A/329  2017.12.06  Шинэ жил зохион байгуулах комисс томилох тухай Үзэх
 330  A/330  2017.12.06  Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
 331  A/331  2017.12.06  Цагийн хуваарийг батлах тухай Үзэх
 332  A/332  2017.12.06  Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах тухай Үзэх
 333  A/333  2017.12.08  Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
 334  A/334  2017.12.08  Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
 335  A/335  2017.12.08  Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
 336  A/336  2017.12.18  Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай Үзэх
 337  A/337  2017.12.18  Аймгийн тэргүүний цэцэрлэг, сургууль шалгаруулах үйл ажиллагааг зохион байгуулах ажлын хэсгийг байгуулах тухай Үзэх
 338  A/338 2017.12.18  Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай Үзэх
 339  A/339 2017.12.08  Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай Үзэх
 340  A/340 2017.12.08  Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай Үзэх
 341  A/341  2017.12.18  Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай Үзэх
 342  A/342  2017.12.18  Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэхийг хориглох тухай захирамжийг түр түдгэлзүүлэх тухай Үзэх
 343  A/343  2017.12.18  С.Энхтөрд буцалтгүй тусламж олгох тухай Үзэх
 344  A/344  2017.12.18  Төлөвлөгөө батлах тухай Үзэх
 345  A/345  2017.12.18  Өмгөөлөгчдийн зөвлөлд дэмжлэг үзүүлэх тухай Үзэх
 346  A/346  2017.12.18  Захирамж хүчингүй болгох тухай Үзэх
 347  A/347  2017.12.21  Шинэ жилийн үйл ажиллагааны зардал батлах тухай Үзэх
 348  A/348  2017.12.21  “Хөдөлмөрийн харилцаа, төр хувийн хэвшлийн түншлэл, хөгжлийн төлөө” уралдаанд шалгарсан аж ахуйн нэгж, ажил олгогч урамшуулал олгох тухай Үзэх
 349  A/349  2017.12.21  Газар эзэмшүүлэх эрхийг шилжүүлэх тухай Үзэх
 350  A/350  2017.12.21  Газар эзэмшүүлэх тухай Үзэх
 351  A/351  2017.12.21  Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
 352  A/352  2017.12.22  “Жуух бичиг”-ээр шагнах тухай Үзэх
 353  A/353  2017.12.25  Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
 354  A/354  2017.12.25  Өвөлжилтийн хүндэрлээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авч  хэрэгжүүлэх тухай Үзэх
 355  A/355  2017.12.25  Малын гоц халдварт шүлхий өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх тухай Үзэх
 356  A/356  2017.12.25  Ө.Бяруузанад тусламж олгох тухай Үзэх
 357  A/357  2017.12.26  Хариуцлагатай жижүүр ажиллуулах тухай Үзэх
 358  A/358  2017.12.26  Аймгийн “2017 оны онцлох байгууллага”-аар шалгаруулах тухай Үзэх
 359  A/359  2017.12.26  Аймгийн “2017 оны онцлох хүн”-ээр шалгаруурах тухай Үзэх
 360  A/360  2017.12.27  Газар эзэмшүүлэх тухай Үзэх
 361  A/361  2017.12.27  Газар эзэмшүүлэх тухай Үзэх
 362  A/362  2017.12.27  Газар эзэмшүүлэх тухай Үзэх
 363  A/363  2017.12.27  Газар эзэмшүүлэх тухай Үзэх
 364  A/364  2017.12.27  Газар эзэмшүүлэх эрхийг шилжүүлэх тухай Үзэх
 365  A/365  2017.12.28  Газар өмчлүүлэх, эзэмшүүлэх, ашиглуулах, дуудлага худалдааг дахин явуулах тухай Үзэх
 366  A/366  2017.12.28  Газар эзэмшүүлэх эрхийг шилжүүлэх тухай Үзэх
 367  A/367  2017.12.28  Орон нутгийн өмчид эд хөрөнгө  бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай Үзэх

Сэтгэгдэл үлдээх

Говьсүмбэр аймгийн хөгжлийн 2021 оны төлөвлөгөө

Говьсүмбэр аймгийг 2021-2025 хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл

Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын 2021-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр

Тогтоол шийдвэрүүд

ЗАХИРАМЖ

ТУШААЛ

Утасны жагсаалт

Таны бидэнд илгээх санал, хүсэлт

Contact Us

This site is registered on wpml.org as a development site.