ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ

АЛБАН ЁСНЫ ЦАХИМ ХУУДСАНД ТАВТАЙ МОРИЛНО УУ.

“Хадлан тэжээл-2018″, ” Худаг-2018″, “Ургац-2018”, “Бог малын хээлтүүлэгчийг 100 хувь ялгасан сум” зэрэг болзолт уралдаануудыг дүгнэлээ.

Аймгийн Засаг даргын 2018 оны 08 сарын 23-ны өдрийн А/271тоот захирамжаар батлагдсан  ажлын хэсэг “Хадлан тэжээл-2018″, ” Худаг-2018″,  “Ургац-2018”, “Бог малын хээлтүүлэгчийг 100 хувь ялгасан сум”  зэрэг болзолт уралдаануудыг  09 сарын 14-15-ны өдрүүдэд  удирдамжийн дагуу сумдаас ирсэн тодорхойлолт, материалыг үндэслэн шалгаруулав.

“Хадлан тэжээл-2018”, “Малчин өрх” төрөлд Сүмбэр сумын 4-р багийн малчин Д.Батмөнх 1-р байр, “Малчны бүлэг, хоршоо”-нд Шивээговь сумын малчин Ш.Бадамханд 1-р байр, “Гар тэжээл”-д Сүмбэр сумын 4-р багийн малчин Н.Энхбаатар 1-р байр, “Хадлангийн салаа”-нд  Сүмбэр сумын 4-р баг “Сүмбэр айраг” хоршооны хадланч С.Батцоож 1-р байранд тус тус шалгарлаа.

” Худаг-2018″ уралдааны “Гар худаг”-төрөлд 1-р байр Сүмбэр сумын 6-р багийн малчин М.Балжинням, 2-р байрт Сүмбэр сумын 6-р багийн малчин З.Мандах, “Сэргээн засварласан худаг”- төрөлд Сүмбэр сумын 5-р багийн малчин Г.Алтанчимэг 1-р байрыг тус тус эзэлсэн байна.

”Ургац-2018” уралдааны “Тэргүүний ногоочин” төрөлд 1-р байр Сүмбэр сумын 1-р багийн иргэн С.Цэцэнхорлоо, 2-р байрт Сүмбэр сумын 3-р багийн ногоочин Ө.Дэлгэр, “Өрхийн тариалан”-төрөлд Шивээговь сумын ногоочин Д.Нүүрхүү 1-р байр, “Хамгаалагдсан хөрс”-төрөлд Сүмбэр сум “Сүмбэр айраг” хоршооны ногоочин С.Тамжидмаа 1-р байр, “Тэргүүний ногоочин байгууллага”- төрөлд  Аймгийн ОБГазар 1-р байр, “Бог малын хээлтүүлэгчийг 100 хувь ялгасан сум” уралдаанд   Баянтал сум тус тус шалгарав.

32
8 31

16 17 18 19

Сэтгэгдэл үлдээх

Говьсүмбэр аймгийн хөгжлийн 2021 оны төлөвлөгөө

Говьсүмбэр аймгийг 2021-2025 хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл

Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын 2021-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр

Тогтоол шийдвэрүүд

ЗАХИРАМЖ

ТУШААЛ

Утасны жагсаалт

Таны бидэнд илгээх санал, хүсэлт

Contact Us