ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛЫН СУЛ ОРОН ТООНЫ ЗАР, АЖЛЫН БАЙРАНД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА /Нөөцөөс нөхөх зар/

645
2018.02.05 Чойр хот
Захиалга өгсөн  байгууллага Нэгжийн нэр Ажлын байр Ажлын байранд тавигдах шаардлага
Ангилал Нэр Хариуцсан асуудал Орон тоо Боловсрол Мэргэжил Мэргэшил Туршлага Ур чадвар Тусгай шаардлага
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
ДЭС ТҮШМЭЛ
1 Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар Хууль, эрх зүйн хэлтэс ТЗ-5 Мэргэжилтэн Гэрээний хяналт, архив, албан хэрэг хөтлөлт 1 бакалавр болон түүнээс дээш Төрийн захиргаа,  эрх зүй болон бусад Архив, албан хэрэг хөтлөлт Компьютерийн хэрэглээний программ эзэмшсэн байх, асуудал боловсруулах, багаар ажиллах чадвартай, харилцааны соёлтой Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахих, зарчимч, байгууллага, хувь хүний нууцыг хадгалах, харилцааны соёлтой байх, ажлын шаардлагаар илүү цаг ажиллах
2 Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар Газрын удирдлагын хэлтэс ТЗ-5 Мэргэжилтэн Кадастр, газрын татвар, төлбөр, үнэлгээний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 1 бакалавр болон түүнээс дээш Газар зохион байгуулагч, инженер, газрын кадастр, газрын менежмент, газрын үнэлгээ Газрын кадастрын мэдээллийн сангийн Лэнд менежер программ хангамжийг бүрэн эзэмшсэн, сертификаттай байх. Багаар ажиллах чадвартай, хэрэглээний болон газар зүйн мэдээллийн системийн ArcGIS, Quantum GIS, Erdas imagine, Bap info, Auto CAD, Post GIS, ArcView, Auto CAD map, Land manager, PyCharm, Postgres  программ хангамжийг бүрэн эзэмшсэн байх, Totalstation, GNSS-ийн хэмжилтийн багажийг ашиглах чадвартай. Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахих, зарчимч, байгууллага, хувь хүний нууцыг хадгалах, ашиг сонирхлын зөрчилгүй байх.
3 Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар Барилга, хот байгуулалтын хэлтэс ТЗ-5 Мэргэжилтэн Инженерийн дэд бүтцийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 1 бакалавр болон түүнээс дээш Ус хангамж, ариутгах татуурга, дулаан, цахилгааны инженер, архитектор Барилгын техник, технологийн чиглэлээр мэргэшсэн байх Бие даан болон багаар ажиллах олон нийттэй харилцах, баримт бичиг боловсруулах, техникийн тооцоо, судалгаа, дүгнэлт гаргах, компьютерийн болон бусад тоног төхөөрөмж, программ хангамжийг ашиглах чадвартай, гадаад хэлний зохих мэдлэгтэй байх. Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахих, зарчимч, байгууллага, хувь хүний нууцыг хадгалах, ашиг сонирхлын зөрчилгүй байх.
4 Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар Мал эмнэлгийн алба ТЗ-5 Мэргэжилтэн Халдварт өвчин, тархвар судлалын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн /Мэдээ, мэдээлэл, паразиттах өвчин хариуцах/ 1 бакалавр болон түүнээс дээш Малын эмч Мэргэжлээрээ 3-аас доошгүй жил ажилласан Багаар ажиллах чадвартай, идэвхи санаачлагатай, компьютерийн хэрэглээний программыг бүрэн эзэмшсэн, гадаад хэлний зохих мэдлэгтэй байх Мал, амьтны халдварт, гоц халдварт өвчин гарсан үед өндөржүүлсэн бэлэн байдалд ажиллах
5 Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар Мал эмнэлгийн алба ТЗ-7 Албаны дарга Мал эмнэлгийн албаны дарга 1 бакалавр болон түүнээс дээш Малын эмч Мэргэжлийн сургалтанд хамрагдсан байх Мэргэжлээрээ 3-аас доошгүй жил ажилласан Багаар ажиллах чадвартай, идэвхи санаачлагатай, бодлогын баримт бичиг боловсруулах, удирдан зохион байгуулах, компьютерийн хэрэглээний программыг бүрэн эзэмшсэн, гадаад хэлний зохих мэдлэгтэй байх Орчноо мэдрэх, зөв үнэлэх, олон нийттэй харьцах, баг бүрдүүлэх, нарийн төвөгтэй асуудлыг шийдвэрлэх, байгууллагын болон хуввь хүний нууцыг хадгалж, төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг баримтлах. Мал амьтны халдварт, гоц халдварт өвчин гарсан үед өндөржүүлсэн бэлэн байдалд ажиллах.
Төрийн албаны зөвлөлийн Салбар зөвлөл