Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2018 оны 06 дугаар сарын 04-ний өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг даалгавар

585

Цаг үеийн асуудлаар Цагдаагийн хэлтэс, Онцгой байдлын газар, Баянтал, Сүмбэр, Шивээговь сум, зөвлөгөөнд Нийгмийн даатгалын хэлтэс,Хүнс Хөдөө аж ахуйн газар, тус тус  3-5 минутын нэмэлт мэдээлэл хийнэ.

 

Аймгийн Засаг даргаас өгөх үүрэг:

Өгөх үүрэг, даалгавар Хэрэгжүүлэх хугацаа Хэрэгжүүлэх байгууллага
1  

Үндэсний спортын VI их наадмын хүрээнд аймгийн Үндэсний спортын бага наадам  зохион байгуулагдана. Тус наадамд удирдамжийн дагуу оролцох. Нийтийн Монгол бөхөд 2-оос доошгүй албан хаагч, ширээн шагайн тэмцээнд 1-ээс доошгүй баг оролцуулах, үндэсний сур, шагайн харваанд албан хаагчдаа оролцуулахад дэмжлэг үзүүлэх

Сумдын Засаг дарга нар сумаасаа 10-аас доошгүй бөхийг оролцуулах

2018 оны 06 сарын 09-ний өдөр Бүх байгууллага

Жич: Дараагийн Удирдах ажилтны шуурхай зөвлөгөөнд Боловсрол, соёл, урлагийн газар, 3-5 минутын нэмэлт мэдээлэл хийнэ.

 

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар