Төсвийн ерөнхийлөн болон шууд захирагч нарт “Санхүүгийн ерөнхий мэдлэг олгох сургалт хийлээ

531

      Говьсүмбэр аймгийн төсвийн ерөнхийлөн болон шууд захирагч нарт 2018 оны 05 дугаар сарын 14 өдөр Нягтлан бодох бүртгэл хөгжүүлэх сангийн тэргүүн,  Монгол улсын гавьяат эдийн засагч, доктор, професор Р. Батжаргал  “ Санхүүгийн ерөнхий мэдлэг олгох, тайлан унших, санхүүгийн ёс зүй, нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн өөрчилөлт болон зөрчлийн тухай хууль”-ийн сэдвээр сургалт хийлээ.

 IMG_2650 IMG_2655 IMG_2656