ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ

АЛБАН ЁСНЫ ЦАХИМ ХУУДСАНД ТАВТАЙ МОРИЛНО УУ.

2017 оны 4 дүгээр улиралд иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийн агуулга

                                                                                                                                                                                                                                                                       Хүснэгт 3

 

Байгууллагын нэр

Зонхилж байгаа асуудал

 /тоо, нийт өргөдөл, гоaмдол, санал, хүсэлтэд эзлэх хувь/

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

Говьсүмбэр аймаг

Нийт 10307 өргөдлөөс:

Өргөдөл, гомдол- 10304 буюу 99.9%

Талархал- 3 буюу 0.03%

–       Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж хүссэн  4855        /47.1%/,

–       Иргэний бүртгэлтэй холбоотой     3515         /34.1%/,

–       Ажилд орох, ажлаас гарах, чөлөө хүссэн болон ажлын байртай холбоотой 647            /6.2%/,

–       Газартай холбоотой   384        /3.7%/,

–       Мэргэжлийн хяналтаар хяналт шалгалт хийлгэх хүсэлт    155      /1.5%/,

–       Татвар төлөгчдөөс татвартай холбоотой    144      /1.3%/,

–       Буцалтгүй тусламж болон эмчилгээний зардал хүссэн     120     /1.1%/,

–       Гал түймэр болон гамшиг аюулт үзэгдлийн дуудлагатай холбоотой 76  /0.7%/,

 

 

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

Сэтгэгдэл үлдээх

Говьсүмбэр аймгийн хөгжлийн 2021 оны төлөвлөгөө

Говьсүмбэр аймгийг 2021-2025 хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл

Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын 2021-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр

Тогтоол шийдвэрүүд

ЗАХИРАМЖ

ТУШААЛ

Утасны жагсаалт

Таны бидэнд илгээх санал, хүсэлт

Contact Us