Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын 2016-2020 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 2017 оны жилийн эцсийн биелэлтэнд үнэлэлт өгөх тухай

951